INOVĀCIJU VAUČERIS

SIA GroGlass 2022. gada janvārī ir pabeidzis rūpniecisko pētījumu Neaizsvīstoša (anti-fog) pārklājuma izveide  ,kas īstenots sadarbībā ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu.  Ir sasniegts plānotais projekta mērķis – eksperimentāli pārbaudīta jaunā koncepta ar “leģētu nanokristāliska titāna dioksīda plāno kārtiņu” piemērotība neaizsvīstoša pārklājuma izveidei, sasniedzot tehnoloģiju līmeni TRL3  Projekta periods: 22.02.2021.- 21.02.2022    Projekta līguma Nr.  VP-L-2021/13 Projekta iesnieguma Nr.  VP‑PI-2021/9    Projekta kopējās Read more…

SIA GroGlass, kā LU Cietvielu fizikas institūta sadarbības partneris, 2022.gada 3.janvārī ir uzsācis projekta Caurlaidības un efektivitātes uzlabošana lielā izmēra elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem izmantojot dzidrinātus slāņus un perspektīvus materiālus realizāciju.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdzekļiem. Projekta numurs: 1.1.1.1/21/A/055Projekta vadītājs: LU Cietvielu fizikas institūts, Dr. Krišjānis ŠmitsKopējais finansējums: 539 863.59 EUR Projekta kopsavilkums: Caurspīdīgiem elektroluminiscējošiem paneļiem ir potenciāls pielietojums ekrānos, zīmēs, apgaismojuma, un citos risinājumos. Projekta galvenais mērķis ir liela mēroga augsti caurspīdīga gaismu izstarojoša(elektroluminiscējoša) stikla paneļa izstrāde un demonstrēšana. Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Frascati rokasgrāmatu, Read more…

2021.gada 1.septembrī GroGlass sāka īstenot pētniecības projektu “ PŪDERA STARPLIKAS MATERIĀLU PIELIETOJUMA IZPĒTE PĀRKLĀTA STIKLA UZGLABĀŠANAS UN TRANSPORTĒŠANAS PROCESOS”.

25.03.2022 Projekta īstenošanas 2.ceturksnī tika turpināta pasivējošo slāņu uznešanas procesa parametru izpēte. Procesa parametri ir izpētīti un tika sagatavoti paraugi ar 3 dažādu materiālu terminējošajiem slāņiem. Slāņiem tika veikti paraugu raksturojošie mērījumi, kā rezultātā atklājās, ka viens no šiem terminējošajiem slāņiem neuzrāda vēlamo rezultātu. Pārējie divi slāņi tiks izmantoti nākamajos, lielāka apjoma, testos. Papildus tika veikti eksperimenti, lai atrastu saderīgāko Read more…

PĒTNIECĪBAS PROJEKTS “FUNKCIONĀLO PLĀNO KĀRTIŅU UZNEŠANAS PROCESU IZPĒTE ĶĪMISKO UN VAKUUMA TEHNOLOĢISKO PROCESU IETVAROS – 2.KĀRTA”

25.03.2022   Atbilstoši Projekta aktivitāšu plānam,  īstenošanas 3.ceturksnī tiek veikta izstrāde jaunu produktu  ieviešanai ražošanā, attīstot (1) pārklājumu ar foto katalītiskām īpašībām un (2) pārklājumu ar antistatiskām īpašībām. Ir tikusi validēta pēdējā slāņa putināšanas parametru stabilitāte ražošanas procesos, kā arī pārbaudīta produkta ilgtermiņa noturība pret klimata apstākļiem sāls un UV gaismas kamerās.   10.12.2021   Projekta otrajā ceturksnī ir veikts pētījums Read more…

“GroGlass” plan to invest 2.4 million euros for development this year

  The last year has been very significant for the developer of UV protective glass coatings SIA “GroGlass”, because many notable events have taken place, as shown in “Lursoft” Client Portfolio. “The company merged with its affiliated company SIA “Gerna” as a result of reorganization, an extension project was finished at the factory situated at Katlakalna Street 4b, and also Read more…

“Groglass” introduce a hybrid working model also after the pandemic

  The high technology glass coating manufacturer “Groglass” will introduce a permanent hybrid working model also after the pandemic, combining onsite and remote work opportunities, told the company representatives. “Groglass” introduce a new policy, which will adjust the work organisation to specific goals of productivity, also providing for onsite cooperation and meetings in order to promote creativity and sense of Read more…

Enhancing store displays with Sapphire anti-reflective glass

Did you know that visual noise caused by reflection can disturb the neatly designed store presentation, brand identity, and overall shopping experience? We have created a new case study, outlining the impact of the surrounding environment on window displays and showcases.    Overnight, we replaced a number of regular glass jewellery showcases with Sapphire anti-reflective glass displays in a reputable Read more…