Groglass® pētniecības projekta konkurss

GroGlass® izsludina pētniecības projektu konkursu ar mērķi nodarbināt darbiniekus ar doktora (PhD) grādu, kas iegūts pēdējo piecu gadu laikā. Pētniecības pieteikumu iesniegumu sagatavošanai un pētniecības pieteikuma īstenošanai ir jāatbilst GroGlass® cilvēkresursu attīstības plānam un pētniecības programmai, kā pētniecības darba virzienus nosakot:
1) Dažādu materiālu virsmu aktivēšanas metožu izstrādi vakuuma putināšanas tehnoloģijā iegūto slāņu adhēzijas veicināšanai.
2) Virsmas aktivēšanas tehnoloģiju pētīšana laboratorijas un integrācija – ražošanas vidē.
3) Izpētīt adhēzijas ietekmi uz pārklājumā saturošo oksīdu slāņu struktūru īpašībām pret materiāla virsmas brīvo enerģiju un struktūru.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 9.novembris

Pielikumā:
Pieteikuma forma angļu valodāPieteikuma forma latviešu valodāPieteikuma pielikums – zinātniskais apraksts angļu un latviešu valodāPieteikuma pielikums – apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību angļu un latviešu valodāPieteikuma vērtēšanas kritērijiKonkursa nolikums angļu valodā Konkursa nolikums latviešu valodā