Mūsu darbinieki un vērtības

  • Latviešu valoda
  • Русский

Vērtības

IEDZIĻINĀMIES DETAĻĀS
Pilnvērtīga un rūpīga lietu izpēte
Ražošana ir sarežģīts process – pat visniecīgākajiem sīkumiem var būt liela nozīme, savukārt kļūdas var izmaksāt vairākus miljonus. Mēs pievēršam uzmanību katrai detaļai un rūpīgi izpētām ikvienu jautājumu, lēmumus pieņemam, balstoties uz neapstrīdamiem pierādījumiem. Ar klientiem un kolēģiem mēs sadarbojamies tikpat rūpīgi un uzmanīgi.

UZŅEMIES ATBILDĪBU
Uzticamība un atbildība
Katra darbinieka sniegumam ir tikpat liela nozīme kā visas komandas veikumam. Ja kāds nepilda savus pienākumus vai dara tos pavirši, tas var radīt neatgriezeniskas sekas. Mēs no sirds lepojamies par saviem sasniegumiem un vienlaikus arī uzņemamies atbildību par kļūdām un analizējam tās, lai novērstu to rašanos nākotnē.

ĻAUJAMIES PĀRMAIŅĀM
Elastība un iniciatīva
Mēs strādājam augsto tehnoloģiju nozarē un, lai spētu izdzīvot, lai apmierinātu klientu vēlmes un būtu soli priekšā konkurentiem, mums katru dienu ir jāpielāgojas, jāmainās un jāattīstās. Vienudien mēs strādājam pie esošajiem produktiem, bet jau nākamajā – izstrādājam jaunus. Pārmaiņas ir nozīmīga mūsu ikdienas sastāvdaļa, un mēs vienmēr lūkojam iespējas pilnveidoties.

DARĀM KOMANDĀ
Sadarbība, dalīšanās ar pieredzi, empātija
Ražošanas uzņēmums ir kā labi noskaņots orķestris! Mēs esam piesaistījuši pasaules līmeņa māksliniekus, kur katrs ir vislabākais savā nozarē. Mūsu orķestris var sniegt izcilu sniegumu, bet tikai tad, ja tas ir komandas darbs. Mēs ieklausāmies, palīdzam un motivējam viens otru. Mēs mācāmies, daloties savās zināšanās ar pārējiem.

Ražošanas nodaļa

RAŽOŠANAS DEPARTAMENTA DIREKTORS ROMANS

“Pateicoties augsti kvalificētiem, motivētiem un izglītotiem Darbiniekiem, Groglass® ir kļuvis par starptautiski atzītu ražošanas uzņēmumu.

Divās ražotnēs mūsu Darbinieki ražo un attīsta unikālu produktu – stiklu ar nano pārklājumiem, kas nodrošina speciālas īpašības un tādā veidā tiek radīts stikls ar augstu pievienoto vērtību.”

Kādi amati ir pārstāvēti Groglass®?

Ražošanas daļā strādā dažādu profesiju pārstāvji: iekārtu operatori, galdnieki, noliktavas darbinieki, laboranti, elektriķi, remontatslēdznieki, inženieri un daudzi citi.

Vai visiem Groglass® Darbiniekiem ir iepriekšēja pieredze darbā ar stiklu?

Mūsu Darbiniekiem ir ļoti daudzveidīga pieredze, bet bieži vien tā nav saistīta ar stiklu vai ražošanu. Tomēr visus mūsu darbiniekus vieno vēlme profesionāli pilnveidoties un, protams, interese par ražošanas procesu un augsti attīstītām tehnoloģijām.

Ikdienā mēs aicinām pievienoties mūsu komandai ne tikai atzītus sava aroda profesionāļus, bet arī tos, kas sper savus pirmos karjeras soļus.

Kāds ir ražotnes darba grafiks?

Ražošanas process norit visu diennakti bez dīkstāvēm un pārtraukumiem. To nodrošina 4 maiņu komandas, kas strādā pēc slīdošā grafika – tas ietver gan dienas, gan nakts maiņas pēc kurām seko vairākas brīvdienas. Ne visi cilvēki grib un var strādāt nakts maiņās, tomēr tādam grafikam ir savas priekšrocības – mazāks kopējais darba dienu skaits nekā normāla darba laika darbiniekiem, kā arī iespēja nokārtot personīgos jautājumus atpūtas dienās, kad tās iekrīt darba dienās.

Kā Jūs uzskatāt, kas ir Groglass® veiksmes pamatā?

Tas ir komandas darbs. Lai panāktu rezultātus, mēs strādājam kopā, dalāmies ar pieredzi un zināšanām, kā arī atbalstām viens otru. Kopā mēs varam daudz vairāk, nekā katrs atsevišķi un šī vienotība dod mums spēkus pārvarēt neveiksmes un panākt izcilus rezultātus. Ikviens no Darbiniekiem ir zinošs katrs savā jomā, tāpēc ļoti cienu un uzticos saviem Darbiniekiem.

Kādi ir darba apstākļi Groglass® ražotnēs?

Darba pienākumu izpildei tiek nodrošināts pilna klāsta augstvērtīgs aprīkojums ar pielāgotām darba vietām. Tiek gādāts par drošu darba vidi visās darba vietās, kā arī tiek nodrošinātas Darbinieku veselības apdrošināšanas polises un tiek ieguldīti resursi Darbinieku apmācībām.

Mana iepriekšējā darba vieta tika slēgta. Bijušais kolēģis piezvanīja un teica, ka Groglass® nepieciešami darbinieki. Atnācu, paskatījos, redzētais man patika, un es sapratu, ka nepieciešamās iemaņas varēšu apgūt. Sākumā gan darbs bija vienveidīgs. Taču vēlāk notika pozīciju maiņa, apguvu vairākus ražošanas procesus, līdz ar to darbs vairs nebija rutīnas un kļuva interesants. Groglass atrodas netālu no manas dzīvesvietas, tas ir ļoti ērti. Man ir svarīgi, ka uzņēmums maksā visus nodokļus. Tāpat man ir laimējies ar labiem, jautriem kolēģiem.

Noņēmējs kontrolieris Filips

Man patīk strādāt kompānijā Groglass®. Kā ģimenes cilvēkam, man ir svarīgi, ka algu saņemu laikā un ērtā darba grafika dēļ varu veltīt ģimenei pietiekošu laiku un uzmanību. Ik pēc 4 darba maiņām man ir 4 brīvdienas un šo brīvo laiku varu veltīt bērnam un hobijam. Es redzu sevi kompānijā Groglass® arī nākotnē, jo priekš manis ir svarīgi, ka man ir lieliski kolēģi un izaugsmes iespējas.

Ražošanas maiņas vadītājs Deniss

Atnācu strādāt uz Groglass® vēl ražotnes aprīkošanas stadijā. Personīgi piedalījos ražošanas ceha aprīkošanas darbos. Esmu pateicīgs Groglass® par to, ka man tika nodrošināti kursi darbam ar iekrāvēju. Mans vadītājs vienmēr man sniedz atbalstu, kad tas ir nepieciešams.Man ir prieks ikdienu doties uz darbu un strādāt ar pretimnākošiem kolēģiem. Man ir stabilitātes sajūta par nākotni, jo kā darbinieks esmu novērtēts un pieprasīts uzņēmumā.

Darbā bieži sastopos ar radošiem tehniskas dabas uzdevumiem, kur nepieciešami nestandarta risinājumi.

Darba vietas ir adaptētas darbinieku vajadzībām un man ir komfortabli gan strādāt, gan baudīt atpūtas pārtaukumus.

Viennozīmīgi lepojos par darbu Groglass®, jo šeit, pielietojot zinātni un augsti attīstītu tehnoloģiju paņēmienus, tiek ražots unikāls produkts – neredzamais stikls.

Remontatslēdznieks Aleksandrs

Pētniecības un attīstības nodaļa

Vadošais pētnieks Andris

“Pētniecības un attīstības departamenta galvenās funkcijas ir paaugstināt uzņēmuma ražošanas kapacitāti, stabilitāti un efektivitāti, kā arī izstrādāt jaunus inovatīvus produktus. Tas tiek sasniegts attīstot savu kompetenci ciešā sadarbībā ar ne tikai ārējiem, bet arī iekšējiem partneriem, sniedzot profesionālās izaugsmes iespējas ikvienam komandas dalībniekam.

Jebkura attīstība ietver ne tikai risinājumu meklēšanu fundamentālo zināšanu jomā, bet arī to realizāciju tehnisko un procesu automatizēšanas sfērās, apvienojiot izcilāko pētnieku, tehniķu un programmētāju prātus vienotu mērķu sasniegšanā un efektīvā realizācijā.”

Sirdī un dvēselē esmu pētnieks, tomēr ar entuziasmu  vien nepārtikt. Darbs Groglass® man ir devis ekonomisko stabilitāti, kas tik ļoti trūka strādājot iepriekšējā darba vietā. Jūtos priviliģēta strādāt uzņēmumā, kas tik daudz uzmanības un līdzekļu iegulda attīstībā.

Darbs ir aizraujošs – viennozīmīgi neļauj ieslīgt rutīnā. Gribas uzslavēt arī augstā līmenī iekārtoto laboratoriju. Protams pats lielākais gandarījums ir redzēt, kā ideja no laboratorijas nokļūst līdz ražošanai.

Pētnieks Kristīne

Tehniskā dienesta  nodaļa

AUTOMATIZĀCIJAS PROGRAMMĒŠANAS  VADĪTĀJS ANTONS

“Meklējot aizvien jaunus profesionālos izaicinājumus un iespēju attīstīt savu potenciālu, es nebiju noskaņots strādāt pie viena darba devēja ilgāk par pāris gadiem. Tomēr Groglass® mani tā piesaistīja, ka jau rit 7.gads un es droši varu teikt, ka šajā kompānijā ir daudz interesantu izaicinājumu. Pastāvīgā attīstībā vienmēr ir interesanti strādāt un ir kur augt. Ir iespēja apmeklēt  apmācības, kas ļauj attīstīties man svarīgās nozarēs. Augsti vērtēju, to, ka kompānijas vadība ir atvērta jaunām idejām, ļaujot realizēties jauniem speciālistiem.”