Mūsu darbinieki un vērtības

  • Latviešu valoda
  • Русский
Ražošanas direktors Romāns

Pateicoties augsti kvalificētiem, motivētiem un izglītotiem Darbiniekiem, Groglass® ir kļuvis par starptautiski atzītu ražošanas uzņēmumu.

Divās ražotnēs mūsu Darbinieki ražo un attīsta unikālu produktu – stiklu ar nano pārklājumiem, kas nodrošina speciālas īpašības un tādā veidā tiek radīts stikls ar augstu pievienoto vērtību.

 

Kādi amati ir pārstāvēti Groglass®?

Ražošanas daļā strādā dažādu profesiju pārstāvji:

  • iekārtu un robotu operatori,
  • galdnieki,
  • autokrāvēji,
  • laboranti,
  • tehniķi,
  • tehnologi,
  • inženieri,
  • uzskaitveži un daudzi citi.

Vai visiem Groglass® Darbiniekiem ir iepriekšēja pieredze darbā ar stiklu?

Mūsu Darbiniekiem ir ļoti daudzveidīga pieredze, bet bieži vien tā nav saistīta ar stiklu vai ražošanu. Tomēr visus mūsu darbiniekus vieno vēlme profesionāli pilnveidoties un, protams, interese par ražošanas procesu un augsti attīstītām tehnoloģijām.

Ikdienā mēs aicinām pievienoties mūsu komandai ne tikai atzītus sava aroda profesionāļus, bet arī tos, kas sper savus pirmos karjeras soļus.

Kāds ir ražotnes darba grafiks?

Ražošanas process norit visu diennakti bez dīkstāvēm un pārtraukumiem. To nodrošina 4 maiņu komandas, kas strādā pēc slīdošā grafika – tas ietver gan dienas, gan nakts maiņas pēc kurām seko vairākas brīvdienas. Ne visi cilvēki grib un var strādāt nakts maiņās, tomēr tādam grafikam ir savas priekšrocības – mazāks kopējais darba dienu skaits nekā normāla darba laika darbiniekiem, kā arī iespēja nokārtot personīgos jautājumos atpūtas dienās, kad tās iekrīt darba dienās.

Kā Jūs uzskatāt, kas ir Groglass® veiksmes pamatā?

Tas ir komandas darbs. Lai panāktu rezultātus, mēs strādājam kopā, dalāmies ar pieredzi un zināšanām, kā arī atbalstām viens otru. Kopā mēs varam daudz vairāk, nekā katrs atsevišķi un šī vienotība dod mums spēkus pārvarēt neveiksmes un panākt izcilus rezultātus. Ikviens no 160 Darbiniekiem ir zinošs katrs savā jomā, tāpēc ļoti cienu un uzticos saviem Darbiniekiem.

Kādi ir darba apstākļi Groglass® ražotnēs?

Darba pienākumu izpildei tiek nodrošināts pilna klāsta augstvērtīgs aprīkojums ar pielāgotām darba vietām. Tiek gādāts par drošu darba vidi visās darba vietās, kā arī tiek nodrošinātas Darbinieku veselības apdrošināšanas polises un tiek ieguldīti resursi Darbinieku apmācībām.

Loģistikas brigadieris Aleksejs

Uzskatu, ka Groglass® ir lielisks darba devējs. Darbu uzņēmumā uzsāku 2007. gadā kā operators un lepojos, ka šobrīd esmu loģistikas brigadieris.Ar pārliecību varu teikt, ka šajā Uzņēmumā tiek pamanīti darbinieku talanti un prasmes. Man bija uzticeti dažādi izaicinoši projekti, izpildot kurus es varēju pielietot savas jau esošās zināšanas, kā arī izaugt profesionāli. Patīkami redzēt savus darba rezultātus ikdienā. Tas ir retums, ka darba devējam ir svarīga darbinieka personīgā izaugsme, es regulāri tieku sūtīts uz apmācībām un kursiem. Strādājot pie lojāla darba devēja, arī es tiecos būt lojāls darbinieks.

 

Laborants Pāvels

Uzņēmumā Groglass®  nonācu, jo meklēju stabilu darba devēju. Iepriekšējās darba vietās bija bieži, neparedzēti un ilgstoši dīkstāves periodi. Gadījās, ka pat vairākus mēnešus biju bez darba un bez ienākumiem. Uzņēmumā Groglass®  strādāju jau divus gadus un šeit jūtos droši, esmu pārliecināts par sevi un par savu nākotni šajā uzņēmumā. Par mani tiek samaksāti visi nodokļi un nodrošinātas sociālās garantijas, saņemu arī veselības apdrošināšanas polisi.

 

Operators Deniss

Man patīk strādāt kompānijā Groglass®. Kā ģimenes cilvēkam, man ir svarīgi, ka algu saņemu laikā un ērtā darba grafika dēļ varu veltīt ģimenei pietiekošu laiku un uzmanību. Ik pēc 4 darba maiņām man ir 4 brīvdienas un šo brīvo laiku varu veltīt bērnam un hobijam. Es redzu sevi kompānijā Groglass® arī nākotnē, jo priekš manis ir svarīgi, ka man ir lieliski kolēģi un izaugsmes iespējas.

 

Ražošanas maiņas vadītājs Gatis

Strādāju Groglass® kopš 2009 gada. Atnācu strādāt par robotu operatoru. Atceros savu pārsteigumu ieraugot, cik saliedēti strādā dažādu profesiju pārstāvji, lai panāktu kvalitatīvu neprātrauktu ražošans procesu.
Mans darbs tika novērtēts un tiku paaugstināts par ražošanas maiņas meistaru. Tas man ir jauns izaicinājums un prieks, ka esmu kvalificēts, lai pildītu maiņas meistara pienākumus abās uzņēmuma ražotnēs.

 

Tehnologs Solvita

Atnācu 2015.gada vasarā uz vienu no Groglass® rūpnīcām, kura tikko bija uzbūvēta. Augot uzņemumam augu arī es – uzņemumā sāku strādāt kā vecākā laborante, pēc neilga laika tiku paaugstināta par tehnologa asistenti un šobrīd esmu ražošanas procesu tehnologs. Mans darbs ir saistīts ar gatavā produkta kvalitātes nodrošināšanu un dokumentāciju.  Darbā divu vienādu dienu nav un tas man ir izaicinājums, un vienlaicīgi jaunas zināšanas katru dienu. Patīk, ka darbs Groglass® ļauj apvienot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās un ir iespēja augt un attīstīties profesionālajā jomā. Groglass® man sniedz lieliskas iespējas kopā ar zinošiem kolēģiem radīt inovatīvus produktus, kas pārsteidz un iedvesmo.

 

Tehniķis Aleksandrs

Atnācu strādāt uz Groglass® vēl ražotnes aprīkošanas stadijā. Personīgi piedalījos ražošanas ceha aprīkošanas darbos. Esmu pateicīgs Groglass® par to, ka man tika nodrošināti kursi darbam ar iekrāvēju. Mans vadītājs vienmēr man sniedz atbalstu, kad tas ir nepieciešams.

Man ir prieks ikdienu doties uz darbu un strādāt ar pretimnākošiem kolēģiem. Man ir stabilitātes sajūta par nākotni, jo kā darbinieks esmu novērtēts un pieprasīts uzņēmumā.

Darbā bieži sastopos ar radošiem tehniskas dabas uzdevumiem, kur nepieciešami nestandarta risinājumi.

Darba vietas ir adaptētas darbinieku vajadzībām un man ir komfortabli gan strādāt, gan baudīt atpūtas pārtaukumus.

Viennozīmīgi lepojos par darbu Groglass®, jo šeit, pielietojot zinātni un augsti attīstītu tehnoloģiju paņēmienus, tiek ražots unikāls produkts – neredzamais stikls.

 

Tehnoloģijas direktors Andris

Tehnoloģiskās attīstības departamenta galvenās funkcijas ir paaugstināt uzņēmuma ražošanas kapacitāti, stabilitāti un efektivitāti, kā arī izstrādāt jaunus inovatīvus produktus. Tas tiek sasniegts attīstot savu kompetenci ciešā sadarbībā ar ne tikai ārējiem, bet arī iekšējiem partneriem, sniedzot profesionālās izaugsmes iespējas ikvienam komandas dalībniekam.

Jebkura attīstība ietver ne tikai risinājumu meklēšanu fundamentālo zināšanu jomā, bet arī to realizāciju tehnisko un procesu automatizēšanas sfērās, apvienojiot izcilāko pētnieku, tehniķu un programmētāju prātus vienotu mērķu sasniegšanā un efektīvā realizācijā.

 

Automatizācijas programmēšanas nodaļas vadītājs Antons

Meklējot aizvien jaunus profesionālos izaicinājumus un iespēju attīstīt savu potenciālu, es nebiju noskaņots strādāt pie viena darba devēja ilgāk par pāris gadiem. Tomēr Groglass® mani tā piesaistīja, ka jau rit 7.gads un es droši varu teikt, ka šajā kompānijā ir daudz interesantu izaicinājumu. Pastāvīgā attīstībā vienmēr ir interesanti strādāt un ir kur augt. Ir iespēja apmeklēt  apmācības, kas ļauj attīstīties man svarīgās nozarēs. Augsti vērtēju, to, ka kompānijas vadība ir atvērta jaunām idejām, ļaujot realizēties jauniem speciālistiem.

 

Automatizācijas programmētājs Mārtiņš

Man vienmēr ir paticis iegūt taustāmus sava darba rezultātus, tomēr Latvijā ir maz uzņēmumu, kuros programmētājs var piedalīties ražošanas procesā, tādēļ esmu ļoti gandarīts, ka SIA Groglass man šāda iespēja ir dota. Ir aizraujoši vērot, kā darbojas manipulatori, griežas motori, mirgo diodes… Bet vēl aizraujošāk ir būt spējīgam ietekmēt to, kā šīs iekārtas darbojas.

Lielā iekārtu daudzveidība neļauj ieslīgt rutīnā – pastāvīgi jāapgūst jaunas zināšanas, jāmeklē jauni risinājumi, jāģenerē jaunas idejas un jāpielāgojas apstākļiem. Bet arī ļoti sarežģītus uzdevumus ir krietni vieglāk paveikt mūsdienīgā un ergonomiskā vidē kopā ar atraktīviem darba kolēģiem.

 

Pētnieks Kristīne

Sirdī un dvēselē esmu pētnieks, tomēr ar entuziasmu  vien nepārtikt. Darbs Groglass® man ir devis ekonomisko stabilitāti, kas tik ļoti trūka strādājot iepriekšējā darba vietā. Jūtos priviliģēta strādāt uzņēmumā, kas tik daudz uzmanības un līdzekļu iegulda attīstībā.

Darbs ir aizraujošs – viennozīmīgi neļauj ieslīgt rutīnā. Gribas uzslavēt arī augstā līmenī iekārtoto laboratoriju. Protams pats lielākais gandarījums ir redzēt, kā ideja no laboratorijas nokļūst līdz ražošanai.

 

Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Kristīne

Darbs Groglass®  man neviļus liek domāt par Džona F. Kenedija slaveno frāzi: “Nejautā, ko tava valsts var sniegt tev – jautā, ko tu vari dot savai valstij.”. Kāds teiks, tā ir tukša klišeja, bet šeit, uzņēmumā Groglass® , redzot to darbu un enerģiju, ko gudri un talantīgi cilvēki ir ieguldījuši, lai radītu unikālu tehnoloģiju un produktus, rodas vēlme dot labāko arī no savas puses. Un jo vairāk es ieguldu, jo vairāk iegūstu atpakaļ. Esmu šeit ļoti daudz iemācījusies un man ir bijušas nesakaitāmas iespējas sevi izaicināt un augt. Turklāt ikdiena tiek aizvadīta plecu pie pleca ar lieliskiem kolēģiem.

 

Ar ko atšķiras Groglass® pārdošanas speciālista darbs no šāda paša darba citā uzņēmumā?

Produkts, ko pārdodam, tiek dēvēts par “neredzamo stiklu”, taču tā pievienotā vērtība ir ļoti acīmredzama. Sarežģītākais ir pārliecinoši paskaidrot stikla funkcionalitāti un sniegumu, jo produkts nav lēts un klientu jautājumi ir tehniski.

Kādiem jābūt pārdošanas nodaļas darbiniekiem?

Jābūt pārliecinošiem savā komunikācijā, efektīviem un rūpīgiem savā ikdienas darbā un radošiem, risinot nestandarta situācijas. Arī svarīgi, lai cilvēks varētu komunicēt svešvalodās – angļu valodā, kā arī, pēc iespējas, vācu, spāņu vai citās valodās.

Kā notiek saziņa ar Groglass® klientiem?

Tā kā klienti atrodas dažādās valstīs un kontinentos, lielākoties sazināmies elektroniski, pa tālruni un reizēm pat Whatsapp aplikācijā. Mums ir ļoti svarīgi būt pieejamiem un atsaucīgiem, neskatoties uz attālumu, kā arī veidot personīgas un draudzīgas attiecības ar nozīmīgākajiem klientiem, jo tieši tā bieži uzzinām par tendencēm tirgū un plānotajiem projektiem. Reizēm arī jādodas komandējumos, lai apciemotu svarīgus klientus Eiropā, Amerikā vai Āzijā. Mēs rūpējamies par to, lai klienti lepojas strādāt ar Groglass® augstvērtīgajiem produktiem un redz, ka mēs vienmēr domājam par inovāciju un uzlabojumiem.

 

Klientu / pārdošanas konsultants Aleksandrs

Jūtos priviliģēts strādāt Groglass® un pārdot tik augstas kvalitātes, atpazīstamu un pieprasītu produktu.

Groglass® esmu audzis ne tikai profesionāli, bet arī paplašinājis savu redzesloku, ikdienā atrodoties pasaules tendenču pašā virpulī un strādājot ar lielākajiem nozares izplatītājiem un ražotājiem. Jau no savas pirmās darba dienas es saņēmu lielu atbalstu kā no sava tiešā vadītāja, tā arī no valdes priekšsēdētāja, kuri dalījās ar savu gadiem uzkrāto pieredzi.

Es augsti vērtēju, ka mans vadītājs man uzticas un sniedz rīcības brīvību, tāpēc varu izmēģināt savas spējas aizvien jaunās un vēl neapgūtās jomās – pārdošanas plānošana, izvērtēšana, uzņēmuma dalības organizēšana starptautiskās izstādēs u.c. Visa nodaļa strādā vienoti, dalās ar pieredzi, palīdz viens otram, lai pilnveidotos profesionāli un sasniegtu nodaļas un uzņēmuma mērķus.

 

Klientu / pārdošanas konsultante Inese

Mans lielākais ieguvums, strādājot uzņēmumā Groglass®, ir iespēja katru dienu iemācīties kaut ko jaunu, attīstīt savus talanus un tādējādi sasniegt nozīmīgus personīgos un Uzņēmuma mērķus. Tas šeit vienmēr tiek augsti novērtēts. Man ļoti patīk dinamiskā vide, kurā strādāju, un iespēja būt daļai no pasaules klases augsto tehnoloģiju organizācijas, atrodoties tepat Latvijā.