4_Pielikums_vertesanas_kriteriji_EN_LV

4_Pielikums_vertesanas_kriteriji_EN_LV