Skolotāju vizīte SIA Groglass

Foto: ekskursantu grupa SIA Groglass ražotnē Katlakalna ielā 4b, Rīgā.

Labprātīgi piedaloties sabiedrības informēšanas pasākumos par Uzņēmuma darbību , šā gada 30.aprīlī Groglass® ražotnē Katlakalna ielā uzņēma dabaszinātņu jomas pedagogus no Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novada skolām.

Apmeklētāju vizītes mērķis bija gūt nepastarpinātas zināšanas un priekšstatu par SIA Groglass augsto tehnoloģiju darbību, lai darbā ar skolēniem motivētu viņus augstākiem sasniegumiem un tālākām studijām dabaszinātņu jomās.

Ekskursijas ietvaros Groglass® rīkoja prezentāciju, lekciju par pārklājumiem un atstarošanos, tehnoloģijām, kas tiek pielietotas Uzņēmumā, kā arī tika novadīta ekskursija ražošanas zonā.

Pateicamies visiem ekskursijas dalībniekiem par izrādīto interesi par Uzņēmumu un vizīti tik kuplā skaitā.


SIA Groglass pievērš lielu uzmanību saiknei ar sabiedrību un ieinteresētām personām, kā arī Uzņēmums ir atvērts komunikācijai un informācijas apmaiņai.
Ja Jūs vēlaties pieteikties ekskursijai Groglass® , lūdzu atrakstiet mums uz hr@groglass.com.