2021.gada 1.septembrī GroGlass sāka īstenot pētniecības projektu “ PŪDERA STARPLIKAS MATERIĀLU PIELIETOJUMA IZPĒTE PĀRKLĀTA STIKLA UZGLABĀŠANAS UN TRANSPORTĒŠANAS PROCESOS”.

30.06.2022.

2022.gada 30.jūnijā tika pabeigta pētniecības projekta PŪDERA STARPLIKAS MATERIĀLU PIELIETOJUMA IZPĒTE PĀRKLĀTA STIKLA UZGLABĀŠANAS UN TRANSPORTĒŠANAS PROCESOS realizācija. Kopš 2021.gada 1.septembra pētniecības projekta gaitā tika pētītas iespējas un nepieciešamie priekšnoteikumi, lai gatavo GroGlass produkciju varētu uzglabāt un transportēt līdz klientiem, izmantojot jauna tipa pūdera starplikas materiālu starp pārklātā stikla loksnēm.

Pētniecības projekta gaitā ir identificēta optimāla pārklātās virsmas pasivēšanas metode un piemērots starplikas pūdera materiāls.

 

25.03.2022

Projekta īstenošanas 2.ceturksnī tika turpināta pasivējošo slāņu uznešanas procesa parametru izpēte. Procesa parametri ir izpētīti un tika sagatavoti paraugi ar 3 dažādu materiālu terminējošajiem slāņiem. Slāņiem tika veikti paraugu raksturojošie mērījumi, kā rezultātā atklājās, ka viens no šiem terminējošajiem slāņiem neuzrāda vēlamo rezultātu. Pārējie divi slāņi tiks izmantoti nākamajos, lielāka apjoma, testos.

Papildus tika veikti eksperimenti, lai atrastu saderīgāko pūdera materiālu ar prototipa paraugiem. Pārbaudēm tika izvēlēti pūderi ar dažādiem ķīmiskajiem sastāviem (dažādi polimēri) un pūdera daļiņu formu (regulāra, neregulāra). Eksperimentālo pārbaužu rezultātā tika atklāts, ka vislabāko saderību parāda neregulāras formas pūderis, kas izgatavots uz poliamīda bāzes.

10.12.2021

Projekta pirmajā ceturksnī (01.09.-30.11.2021) tika izpētīta optisko pārklājumu īpašības un vecošanās dinamika. Tika identificētas divas virsmas pasivēšanas metodes un parametri, kas ir saderīgi ar uzņēmumā pieejamo infrastruktūru un iekārtām. Viena ir saražotā produkta pēcapstrāde ar ķīmiskiem reaģentiem industriālajā mazgāšanas iekārtā. Otra metode ir iekļaut virsmu pasivējošu, plānu terminējošo slāni optiskā pārklājuma nanostruktūrā. Ir uzsākta uznešanas procesa parametru izpēte produktu pasivējošo slāņu iegūšanai.

Izpētes rezultātā ir noskaidrots sasniedzamais virsmas enerģijas līmenis, kā arī identificēts ķīmiskais reaģents, kas saderīgs ar industriālo mazgāšanas iekārtu. Ir identificēta mazgāšanas iekārtas ūdens un ķīmiskā reaģenta attiecība, lai sasniegtu noteikto virsmas enerģijas līmeni. Ir izstrādāts tehnoloģijas koncepts industriālām pārbaudēm.

 

Pētniecības projekts tiks īstenots valsts atbalsta programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.kārtā. Projekta plānotais īstenošanas periods ir no 01.09.2021 līdz 30.06.2022.

Projekta mērķis ir noteikts sekojoši:   ieviešot jaunus, inovatīvus tehnoloģiskos procesus tiek pētītas funkcionālo plāno kārtiņu pasivēšanas metodes. Mērķis ir palielināt esošo un jaunu produktu izturību, ļaujot papīra un plēves starplikas materiāla vietā izmantot pūderi pārklāta stikla uzglabāšanas un transportēšanas laikā.