KOMPETENCES CENTRS VMKC – IZPĒTE PAR MAGNETRONU UZPUTINĀŠANAS TEHNOLOĢIJAS AIZSTĀŠANU AR ALTERNATĪVĀM FUNKCIONĀLO INTERFERENCES KĀRTIŅU IEGŪŠANAS METODĒM UN TO INDUSTRIĀLAIS PIELIETOJUMS LIELA FORMĀTA NEATSTAROJOŠAJOS PĀRKLĀJUMOS

2023.gada 1.oktobrī SIA “GroGlass” uzsāka pētniecības projekta  IZPĒTE PAR MAGNETRONU UZPUTINĀŠANAS TEHNOLOĢIJAS AIZSTĀŠANU AR ALTERNATĪVĀM FUNKCIONĀLO INTERFERENCES KĀRTIŅU IEGŪŠANAS METODĒM UN TO INDUSTRIĀLAIS PIELIETOJUMS LIELA FORMĀTA NEATSTAROJOŠAJOS PĀRKLĀJUMOS     īstenošanu. Pētniecības projekts tiek īstenots atbilstoši Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virzienam “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros”. Pētniecības projekta īstenošanas periods ir no 2023.gada 1 oktobra līdz 2025.gada 30.septembrim

12.01.2024

Pētniecības projekta pirmajā ceturksnī tika identificēti vairāki inovatīvu tehnoloģiju izstrādātāji, kuru tehnoloģiskie risinājumi varētu aizstāt vai darboties kopā ar magnetronu uzputināšanu funkcionālo interferences kārtiņu iegūšanā. Tika izveidota sadarbība ar vairākām kompānijām. Trīs no iegūtajiem sadarbības partneriem – viena ASV kompānija un divas Eiropas – plāno kārtiņu iegūšanā izmanto plazmas ierosinātu ķīmisko tvaiku uznešanas (PECVD: plasma enhanced chemical vapor deposition) metodi. Katrs no tehnoloģiju izstrādātājiem ir radījis unikālu risinājumu plazmas ierosināšanā. Savukārt, ar jonu implantācijas metodi, kas izstrādāta ASV, ir iespējams mainīt virsmas īpašības: nevis veidojot pārklājumu, bet gan – implantējot gāzes jonus stikla virsmā. Tika definētas turpmākās aktivitātes, sadarbojoties ar tehnoloģiju izstrādātājiem. Plānots izpētīt iespēju: mainīt produkta virsmas īpašības – iegūstot gan hidrofilu, gan hidrofobu efektu; iegūt top-coating ar labāku skrāpējumu izturību, salīdzinot ar GroGlass produktiem; iegūt silīcija oksīda slāni, kas ir savietojams ar GroGlass multislāņu struktūru. Jonu implantācijas metodes gadījumā – pārbaudīt, vai ar šo tehnoloģiju iespējams iegūt antireflektīvu
efektu un veikt nepieciešamos testus, lai iegūtos paraugus salīdzinātu ar GroGlass produktiem. Iepriekš minēto pētījumu veikšanai GroGlass ražotnē – uz vakuuma līnijas – tika izgatavoti paraugi.
Tika noskaidrots, ka patentētas PECVD tehnoloģijas iekārta atrodas pētniecības institūtā Slovākijā. Tā kā sadarbība veidojās ļoti raiti un sekmīgi, ir veikts pirkuma pasūtījums par silīcija oksīda kārtiņas uznešanu uz veiferiem, lai pēc tam izvērtētu plāno kārtiņu optiskās un strukturālās īpašības.