Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā

SIA GroGlass ir noslēdzis līgumu Nr. 1.2.1.4/16/A/016 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā”. Projekta tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” ietvarā. Projekta mērķis ir ieviest ražošanā jaunu eksperimentālu tehnoloģiju organisko un neorganisko substrātu pārklāšanai ar kompozītu multislāņu struktūru. Plānotais īstenošanas periods ir līdz 2018.gada 31.decembrim.

07.07.2023

SIA GroGlass ir pabeidzis Projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” izpildi un ieviesis ražošanā divus jaunus produktus – AR99WW** ar tirgū piemēroto nosaukumu Artglass Water White un AKR-UV3-MR2.AR99** ar tirgū piemēroto nosaukumu Artglass Lifetime Acrylic.
Projektā ir noslēgusies izpilde un sācies uzraudzības periods.

06.04.2023
SIA GroGlass ir saskaņojis un parakstījis līguma Nr. 1.2.1.4/16/A/016 grozījumus ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un iesniedzis Projekta noslēguma pārskatu.

12.01.2023

SIA GroGlass ir iesniedzis Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā grozījumu projektu līgumam Nr. 1.2.1.4/16/A/016, kā arī ir veikti pēdējie iekārtu iepirkumi Projekta ieviešanai. Tiek veikti produkta gala testi un uzsākti marketinga pasākumi, lai sagatavotu tirgu jauna produkta ienākšanai pēc Projekta noslēguma.

14.07.2022

SIA GroGlass un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 2022.gada 13.jūlijā parakstīja līguma grozījumus projektā 1.2.1.4/16/A/016, kas precizē projekta ietvarā iegādājamo iekāru kopumu.

18.03.2022

SIA GroGlass ir ierosinājis Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) projektā 1.2.1.4/16/A/016 nepieciešamos grozījumus, lai precizētu projekta ietvarā iegādājamo iekāru kopumu.

17.12.2021

SIA GroGlass ir pabeidzis projektā 1.2.1.4/16/A/016 plānotos pētniecības darbus un turpina projekta darbībām nepieciešamo iekārtu iepirkumus.

18.06.2021

17.06.2021. SIA GroGlass  un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)  parakstīja  projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” līguma grozījumus, ar kuriem projekta ieviešanas termiņš ir pagarināts līdz 31.12.2023.

Vienlaicīgi SIA GroGlass turpina projekta pētniecības darbus un iekārtu iepirkumus.

26.10.2020

SIA GroGlass ir atsācis darbu pie projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” realizācijas un vienlaicīgi iesniedzis lūgumu  Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) par projekta ieviešanas termiņa pagarināšanu līdz 31.12.2023.

11.05.2020

SIA GroGlass ir saņēmis pieprasīto finansējumu no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) atbilstoši projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” līguma nosacījumiem. Vienlaicīgi, ņemot vērā COVID-19 pandēmiju un ieviesto ārkārtas stāvokli Latvijā un vairākās citās valstīs, uzņēmums ir pieņēmis lēmumu uz laiku līdz 01.09.2020. apturēt ražošanu un arī  projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/016 ieviešanu.

02.12.2019

SIA GroGlass ir iesniedzis Centrālajai finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” kārtējo maksājuma pieprasījumu atbilstoši projekta līguma nosacījumiem Uzņēmums turpina iepirkumu procedūru atbilstoši iepirkumu plānam un iepirkto iekārtu uzstādīšanu, lai nodrošinātu jauno tehnoloģisko mezglu izveidi.

30.10.2019

SIA GroGlass ir noslēdzis projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” veic validēto tehnoloģiju testēšanu. Pirmie testi ir noslēgušies un  uzņēmuma pētniecības un attīstības nodaļa veic nepieciešamās korekcijas projekta pētniecības plānā. Vienlaicīgi ir tikusi veikta vairāku validēto  tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana un pieņemšana ekspluatācijā.

12.03.2019

SIA GroGlass ir noslēdzis projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” tehnoloģiju validācijas posmu un uzsācis validēto tehnoloģiju testēšanu. Pirmie testi noslēgsies 2019. gada aprīlī un pēc rezultātu analīzes uzņēmuma pētniecības un attīstības nodaļa veiks nepieciešamās korekcijas projekta pētniecības plānā. Vienlaicīgi ir veikta vairāku tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana un pieņemšana ekspluatācijā.

20.12.2018

SIA GroGlass ir iesniedzis Centrālajai finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” kārtējo maksājuma pieprasījumu atbilstoši projekta līguma nosacījumiem un turpina tehnoloģijas validācijas darbus. Uzņēmums turpina iepirkumu procedūru atbilstoši iepirkumu plānam un iepirkto iekārtu uzstādīšanu, lai nodrošinātu jauno tehnoloģisko mezglu izveidi.

25.09.2018
SIA GroGlass ir saskaņojis ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) projekta  Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” izmaiņas un veicis pētniecības darbus, kas atvieglos projekta mērķu sasniegšanu. Ir izsludināti iepirkumi atbilstoši iepirkumu plānam un vadoties no līdzšinējiem pētniecības procesa rezultātiem tiek gatavoti iepirkumu nolikumi nākošo projektā iekļauto eksperimentālo tehnoloģisko iekārtu izveidei.

26.03.2018
Piegādātas un uzstādītas līdz 20% no projektā Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” iekļautajām iekārtām un pašlaik tiek veikta jauno tehnoloģisko procesu testēšana. Tiek gatavoti iepirkumu nolikumi nākošo projektā iekļauto eksperimentālo tehnoloģisko iekārtu izveidei.

06.11.2017.
Izstrādātas līdz 60% no projektā Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” iekļautajām tehnoloģijām un uzsākta iekārtu uzstādīšana. Uzņēmums ir iesniedzis Centrālajai finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) pirmo projekta atskaiti un maksājuma pieprasījumu par veiktajiem ieguldījumiem.

03.08.2017
SIA GroGlass ir uzsācis projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” īstenošanu uzsākot pētniecības darbus un veicot pamatlīdzekļu iegādi jauna produkta attīstībai.