GroGlass® dalība aktivitātē Kompetences centri

SIA GroGlass ir iesaistījies kā sadarbības partneris SIA “Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” pētniecības projektu īstenošanā, pamatojoties uz 2011.gada 11. aprīlī noslēgto līgumu Nr. L-KC-11-0005 (projekta Nr.KC/2.1.2.1.1/10/01/006) par projekta “Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” īstenošanu ar VA “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Vides, Bioenerģētikas un Biotehnoloģijas kompetences centrs.