INOVĀCIJU VAUČERIS

SIA GroGlass 2022. gada janvārī ir pabeidzis rūpniecisko pētījumu Neaizsvīstoša (anti-fog) pārklājuma izveide  ,kas īstenots sadarbībā ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu. 

Ir sasniegts plānotais projekta mērķis – eksperimentāli pārbaudīta jaunā koncepta ar “leģētu nanokristāliska titāna dioksīda plāno kārtiņu” piemērotība neaizsvīstoša pārklājuma izveidei, sasniedzot tehnoloģiju līmeni TRL3 

Projekta periods: 22.02.2021.- 21.02.2022 

 

Projekta līguma Nr.  VP-L-2021/13

Projekta iesnieguma Nr.  VP‑PI-2021/9 

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 26 840,00 EUR, t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 22 814,00 EUR.