Kompetences centrs VMKC  –  ALTERNATĪVI SILĪCIJA ALUMĪNIJA MĒRĶI PAAUGSTINĀTAS ENERGOFEKETIVITĀTES PROCESIEM

2023.gada 1.martā SIA “GroGlass” uzsāka pētniecības projekta ALTERNATĪVI SILĪCIJA ALUMĪNIJA MĒRĶI PAAUGSTINĀTAS ENERGOFEKETIVITĀTES PROCESIEM īstenošanu. 

Pētniecības projekts tiek īstenots atbilstoši Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virzienam “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros”. Pētniecības projekta īstenošanas periods ir no 2023.gada 1.marta līdz 2024.gada 31.maijam.

 

 

29.09.2023

Pētniecības projekta pirmajā ceturksnī tika meklēti Si putināšanas mērķi kas nesatur Al un tika apskatīti vairāku ražotāju mērķi. Testu veikšanai tika izvēlēti HDSi mērķi, kuriem vadītspēja tiek nodrošināta ar procentuāli ļoti nelielu leģējošā materiāla daudzumu. Saskaņā ar ražotāja informāciju šiem mērķiem putināšanas ātrums ir par 24% lielāks un ekspluatācijas gaitā iegūstamo mērķa defektu līmenis ir līdzvērtīgs, kas savukārt nozīmē ka putinot materiālu pie  līdzvērtīga putināšanas ātruma būs elektroenerģijas ekonomija un mērķu izmantošanas laiks pieaugs. Ir uzsākta mērķu testēšana vienā magnetronu pozīcijā. Redzamu principiālu atšķirību putināšanas procesā nav. Ir konstatēts ka barošanas avotu reģistrēto lokizlāžu daudzums konkrētai pozīcijai ir mazāks salīdzinot  ar pozīcijām kur tiek ekspluatēti SiAl10% mērķi ar līdzvērtīgu putināšanas ātrumu

 

Pētniecības projekta otrajā ceturksnī tika veikti salīdzinošie testi kuros pārbaudīta HDSi mērķu putināšanas efektivitāte, salīdzinot ar SiAl10% mērķiem. Novērtēšanas kritērijs – nepieciešamais elektroenerģijas daudzums konkrēta biezuma kārtiņas uznešanai. Analizējot vairāku testu rezultātus konstatēts ka tiešām HDSi mērķu gadījumā elektroenerģijas patēriņš samazinās par 25%. Rezumēts ka pie dotās mērķu cenas(HDSi mērķi ir dārgāki) ietaupījums uz elektroenerģijas rēķina sedz augstākas mērķa cenas radīto sadārdzinājumu ja elektroenerģijas cena ir augstāka par 0,187Eur/KWh

Tika veikti putināšanas stabilitātes testi, kas apstiprināja, ka pozīcijas ar HDSi mērķiem nodrošina pārklājuma tehniskajai specifikācijai atbilstošu uzputinātā slāņa biezumu ilgstošā laika periodā (vairākas diennaktis).

Kā arī tika veikts HDSi mērķu iespējamā ekspluatācijas ilguma novērtējums. Putinot vienādu slāņa biezumu HDSi mērķu gadījumā defektu līmenis ir daudz zemāks. Tiek lēsts ka ekspluatācijas ilgums vienādos apstākļos HDSi mērķu izmantošanas gadījumā ir par 50% augstāks. Tas ļaus palielināt ražošanas kampaņu ilgumu un/vai celt pozīciju putināšanas ātrumu un līdz ar to līnijas ātrumu un produktivitāti