PARAKSTĪTS LĪGUMS PAR PĒTNIECĪBAS PROJEKTA ĪSTENOŠANU


16.09.2019

2019.gadad 31.augustā noslēdzās pētniecības projekta “Funkcionālo plāno kārtiņu uznešanas procesu izpēte ķīmisko un vakuuma tehnoloģisko procesu ietvaros – 1.kārta” otrais ceturksnis, kura laikā

Tika veikts salīdzinājums dažādu tipa barošanas avotu ietekmei uz putināšanas procesu keramisko un metālisko mērķu gadījumā. Tika atrasti barošanas avotu kritiskie parametri metālisko mērķu darbības pagarināšanai noslēgta pētījuma daļa par bipolāro DC un AC barošanas avotu salīdzinājumu un apkopoti tā rezultāti, kā arī tika salīdzināts putināšanas process pie modificētas putināšanas pozīciju ģeometrijas.

2019.gad 26.februārī  GroGlass parakstīja līgumu ar SIA VMKC par dalību

Un pētniecības projekta “Funkcionālo plāno kārtiņu uznešanas procesu izpēte ķīmisko un vakuuma tehnoloģisko procesu ietvaros – 1.kārta”, kas tiks īstenots valsts atbalsta programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.kārtā. Projekta plānotais īstenošanas periods ir no 01.03.2019 līdz 31.12.2020

15.06.2019

2019.gada 31.maijā noslēdzās pētniecības projekta “Funkcionālo plāno kārtiņu uznešanas procesu izpēte ķīmisko un vakuuma tehnoloģisko procesu ietvaros – 1.kārta” pirmais ceturksnis, kura laikā tika veikti pētījumi uz eksperimentālās vakuuma putināšanas iekārtas ar dažādu ražotāju  AC un bipolāriem DC tipa testa barošanas avotiem. Tika salīdzināta barošanas avotu funkcionalitāte un saderība ar ražošanas procesu pie dažādām darba frekvencēm un nominālajām jaudām.  Pētījuma gaitā tika arī salīdzināta standarta keramisko materiālu putināšanas režīmu ietekme uz iegūto plāno kārtiņu īpašībām pret modificētās putināšanas pozīcijas iegūtajiem.

This image has an empty alt attribute; its file name is LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.jpg