PĒTNIECĪBAS PROJEKTS “FUNKCIONĀLO PLĀNO KĀRTIŅU UZNEŠANAS PROCESU IZPĒTE ĶĪMISKO UN VAKUUMA TEHNOLOĢISKO PROCESU IETVAROS – 2.KĀRTA”

30.06.2022

2022.gada 30.jūnijā tika pabeigta pētniecības projekta FUNKCIONĀLO PLĀNO KĀRTIŅU UZNEŠANAS PROCESU IZPĒTE ĶĪMISKO UN VAKUUMA TEHNOLOĢISKO PROCESU IETVAROS – 2. KĀRTA realizācija. Kopš 2021.gada 1. jūnija pētniecības projekta gaitā tika pētīta jauno tehnoloģiju savietojamība ar liela izmēra substrāta pārklāšanu rūpnieciskā vidē. Tas sniedz iespēju būtiski uzlabot un modificēt esošos kā arī ieviest jaunus tehnoloģiskos mezglus vakuuma pārklājuma rūpnieciskajās iekārtās ar mērķi radīt vismaz divas jaunas produktu tehnoloģijas – (1) bipolāro barošanas avotu sniegtās funkcionalitātes izmantošana vadošu caurspīdīgo oksīdu slāņu putināšanā to integrējot neatstarojošo slāņu struktūrā un (2) TiO2 slāņa putināšanas procesu kontrole iegūstot fotokatalītiskās īpašības.
 
25.03.2022
 
Atbilstoši Projekta aktivitāšu plānam,  īstenošanas 3.ceturksnī tiek veikta izstrāde jaunu produktu  ieviešanai ražošanā, attīstot (1) pārklājumu ar foto katalītiskām īpašībām un (2) pārklājumu ar antistatiskām īpašībām. Ir tikusi validēta pēdējā slāņa putināšanas parametru stabilitāte ražošanas procesos, kā arī pārbaudīta produkta ilgtermiņa noturība pret klimata apstākļiem sāls un UV gaismas kamerās.
 
10.12.2021
 
Projekta otrajā ceturksnī ir veikts pētījums par pēdējā TiOx slāņa optimizēšanu no vienas rotācijas magnetrona putināšanas pozīcijas, tādejādi noslēdzot pētniecības projekta rūpnieciskā pētījuma daļu ceturksni ātrāk par plānoto. Ir izpētīti tehnoloģiskā procesa kontroles mehānismi, kas nodrošina nemainīgu produkta īpašību noturēšanu ražošanas procesa gaitā, kā arī izpētīts, ka izmantojot ~2 nm biezu TiOx pēdējo slāni, produkts iegūst fotokatalītiskas īpašības, pretēji SiO2  slānim, kur šī īpašība netiek konstatēta.

24.09.2021

Projekta pirmajā ceturksnī (01.06.-31.08.2021) ir veikti pētījumi uz eksperimentālās vakuuma putināšanas iekārtas izmantojot bipolāro barošanas avotu funkcionalitāti putinot vadošus slāņus, kā AZO (Alumīnija dopēts cinka oksīds). Tika pārbaudīti materiāla putināšanas parametri atkarībā no barošanas avota tipa un tika salīdzināta divu veidu mērķu veiktspēja –  AZO mērķi var tikt pagatavoti materiālu izsmidzinot uz cilindriskas tērauda caurules, vai materiālu sapresējot segmentos, kas vēlāk tiek uzstādīti un pielīmēti uz tērauda caurules. Tika secināts ka presētā tipa AZO mērķi ir daudz stabilāki un kalpo būtiski ilgāk, ja salīdzina ar izsmidzinātā materiāla mērķi.

 
 
2021.gada 7.jūnijā
 
2021.gada  1.jūnijā  GroGlass sāka īstenot pētniecības projektu   “FUNKCIONĀLO PLĀNO KĀRTIŅU UZNEŠANAS PROCESU IZPĒTE ĶĪMISKO UN VAKUUMA TEHNOLOĢISKO PROCESU IETVAROS – 2.KĀRTA”
Pētniecības projekts tiks īstenots valsts atbalsta programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.kārtā. Projekta plānotais īstenošanas periods ir no 01.06.2021 līdz 30.06.2022.
Projekta mērķis ir noteikts sekojoši:  sekojot tehnoloģiju un zinātnes attīstības tendencēm vakuuma un ķīmisko funkcionālo kārtiņu iegūšanā, tiks pētīti jaunas materiālu klases vakuuma putināšanas, ar mērķi būtiski uzlabot esošo produktu klāstu un radīt jaunus šobrīd tirgū neeksistējošus produktus.