Ražošanas palīgprocesu energoefektivitātes nodrošināšana

2021. gada 10.jūlijā

09.07.2021. SIA GroGlass ir parakstījis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 4.1.1.0/20/A/035  Ražošanas palīgprocesu energoefektivitātes nodrošināšana īstenošanu

Projekta ilgums: 09.07.2021. – 31.05.2022

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 48 298,00 EUR, t.sk., Eiropas Kohēzijas fonda finansējums ir 21 734,10 EUR.

2022. gada 10. janvārī

SIA GroGlass ir pabeidzis iepirkumu projekta Nr. 4.1.1.0/20/A/035  Ražošanas palīgprocesu energoefektivitātes nodrošināšana ietvarā un  ir uzsākta iekārtu uzstādīšana.

2022. gada 31. maijā

SIA GroGlass ir pabeidzis projektā Nr. 4.1.1.0/20/A/035  Ražošanas palīgprocesu energoefektivitātes nodrošināšana iekļauto iekārtu iegādi un uzstādīšanu.