VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS

01.11.2018

Projekts 7.

DEGAZĀCIJAS KONTROLE VAKUUMA PUTINĀŠANAS PROCESA LAIKĀ AR MĒRĶI IEGŪT AUGSTAS KVALITĀTES NEATSTAROJOŠUS PĀRKLĀJUMUS UZ PLAKANĀM PLASTIKĀTA PAMATNĒM

Projekts noslēgts 2018.gada 31.oktobrī ar pozitīvu rezultātu. Projekta gaitā izstrādātā tehnoloģija akrila pārklāšanai ļauj ieviest principiāli jaunu produktu līniju ražošanā, kas paver iespējas apgūt jaunus tirgus, kuros  dažādu apsvērumu dēļ nevar izmantot stiklu. Projekta noslēgumā ir izveidots produkta prototips, ko iespējams ieviest pilna cikla ražošanā. Turpmākie pētījumu virzieni tiks attīstīti balstoties uz iegūto pieredzi ieviešot ražošanā jauno produktu un vadoties no tirgu pieprasījuma.

Projekts 8.

ORGANISKĀ STIKLA OPTISKI NEITRĀLĀ, SKRĀPĒJUMU UN NODILUMA IZTURĪGĀ AIZSARGPĀRKLĀJUMA ĶĪMISKĀS SINTĒZES IZPĒTE

Projekts noslēgts 2018.gada 31.oktobrī ar pozitīvu rezultātu. Projekta rezultātā ir izstrādātā un validēta nodilumizturīgā pārklājuma risinājuma tehnoloģija. Izstrādāts prototips optiski neitrālam, skrāpējumu un nodilumizturīgam akrila produktam.

Projekts 9.

VAKUUMA PUTINĀŠANAS PROCESA IESTATĪŠANAS LAIKA UN AUTOMATIZĀCIJAS UZLABOŠANA AR MĒRĶI IEGŪT AUGSTAS KVALITĀTES NEATSTAROJOŠOS PĀRKLĀJUMUS

Projekts noslēgts 2018.gada 31.augustā. Projekta rezultāts ir iegūto zināšanu kopums par vakuumuzputināšanas tehnoloģiskajiem procesiem, pierādot vairākas projekta uzsākšanas sākumā izvirzītās tēzes. Projekta gaitā tika veikti matemātiskās modelēšanas aprēķini gāzu plūsmām pie dažādām putināšanas zonas ģeometrijām, kā rezultātā tika secināts, ka ļoti lielu ietekmi uz atsūknēšanas dinamiku var atstāt šķietami nebūtiskas ģeometrijas izmaiņas. Projekta rezultāti tiks izmantoti veicot uzlabojumus ražošanas tehnoloģijās, ar mērķi palielināt ražošanas kapacitāti par 15-18% gadā.

16.05.2018
GroGlass® sekmīgi realizē VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRA līguma ietvarā uzsāktos projektus. Ražošanas iekārtu noslogotības dēļ projektu realizācijas termiņu esam lūguši pagarināt līdz 2018.gada rudenim un mainīt pētījumu aktivitāšu grafiku un uzņēmums plāno noslēgt visus uzsāktos projektus 2018.gada oktobrī.

17.04.2017
GroGlass® ir uzsācis realizēt pētniecības projektu “VAKUUMA PUTINĀŠANAS PROCESA IESTATĪŠANAS LAIKA UN AUTOMATIZĀCIJAS UZLABOŠANA AR MĒRĶI IEGŪT AUGSTAS KVALITĀTES NEATSTAROJOŠOS PĀRKLĀJUMUS”

16.01.2017
GroGlass® ir uzsācis realizēt pētniecības projektus “ORGANISKĀ STIKLA OPTISKI NEITRĀLĀ, SKRĀPĒJUMU UN NODILUMA IZTURĪGĀ AIZSARGPĀRKLĀJUMA ĶĪMISKĀS SINTĒZES IZPĒTE” un “DEGAZĀCIJAS KONTROLE VAKUUMA PUTINĀŠANAS PROCESA LAIKĀ AR MĒRĶI IEGŪT AUGSTAS KVALITĀTES NEATSTAROJOŠUS PĀRKLĀJUMUS UZ PLAKANĀM PLASTIKĀTA PAMATNĒM”

26.09.2016. VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir noslēguši  līgumu Nr.1.2.1.1/16/A/005 par Projekta VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS  īstenošanu, kura ietvarā Groglass® īsteno sekojošus pētījumus:

  • ORGANISKĀ STIKLA OPTISKI NEITRĀLĀ, SKRĀPĒJUMU UN NODILUMA IZTURĪGĀ AIZSARGPĀRKLĀJUMA ĶĪMISKĀS SINTĒZES IZPĒTE
  • DEGAZĀCIJAS KONTROLE VAKUUMA PUTINĀŠANAS PROCESA LAIKĀ AR MĒRĶI IEGŪT AUGSTAS KVALITĀTES NEATSTAROJOŠUS PĀRKLĀJUMUS UZ PLAKANĀM PLASTIKĀTA PAMATNĒM
  • VAKUUMA PUTINĀŠANAS PROCESA IESTATĪŠANAS LAIKA UN AUTOMATIZĀCIJAS UZLABOŠANA AR MĒRĶI IEGŪT AUGSTAS KVALITĀTES NEATSTAROJOŠOS PĀRKLĀJUMUS

Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs aptver trīs zinātniskos virzienus:

  • Viedie materiāli – maina savas īpašības atkarībā no ārējās vides stimuliem. Šeit ietilpst viedie materiāli un pārklājumi, kā arī nanomateriāli un nanotehnoloģijas. Viedo materiālu pielietojums ir plašs un sedz vairākas ekonomikas nozares.
  • Biotehnoloģija – bioloģijas un tehnikas nozare, kas izmanto dabiskās bioloģiskās sistēmas (piemēram, mikroorganismus), lai ražotu bioloģiski nozīmīgas vielas. Šajā virzienā tiek plaši izmantoti fermentācijas procesi un dzīvi organismi. Viena no svarīgām jomām ir biodegvielas un bioenerģijas ražošana, kas ir saistīta ar atjaunojamo energoresursu tēmu.
  • Vides virziens ietver jomas, kas saskaras ar vides piesārņojuma samazināšanu un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.
  • Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.
  • Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim;
  • Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR;