PĒTNIECĪBAS PROJEKTS “FUNKCIONĀLO PLĀNO KĀRTIŅU UZNEŠANAS PROCESU IZPĒTE ĶĪMISKO UN VAKUUMA TEHNOLOĢISKO PROCESU IETVAROS – 2.KĀRTA”

2021.gada 7.jūnijā
 
2021.gada  1.jūnijā  GroGlass sāka īstenot pētniecības projektu   “FUNKCIONĀLO PLĀNO KĀRTIŅU UZNEŠANAS PROCESU IZPĒTE ĶĪMISKO UN VAKUUMA TEHNOLOĢISKO PROCESU IETVAROS – 2.KĀRTA”
Pētniecības projekts tiks īstenots valsts atbalsta programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.kārtā. Projekta plānotais īstenošanas periods ir no 01.06.2021 līdz 30.06.2022.
Projekta mērķis ir noteikts sekojoši:  sekojot tehnoloģiju un zinātnes attīstības tendencēm vakuuma un ķīmisko funkcionālo kārtiņu iegūšanā, tiks pētīti jaunas materiālu klases vakuuma putināšanas, ar mērķi būtiski uzlabot esošo produktu klāstu un radīt jaunus šobrīd tirgū neeksistējošus produktus.