News

Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā

SIA GroGlass ir noslēdzis līgumu Nr. 1.2.1.4/16/A/016 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā”. Projekta tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” ietvarā. Projekta mērķis ir ieviest ražošanā jaunu eksperimentālu tehnoloģiju organisko un neorganisko substrātu pārklāšanai ar kompozītu multislāņu struktūru. Plānotais īstenošanas periods ir līdz 2018.gada 31.decembrim.

18.06.2021

17.06.2021. SIA GroGlass  un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)  parakstīja  projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” līguma grozījumus, ar kuriem projekta ieviešanas termiņš ir pagarināts līdz 31.12.2023.

Vienlaicīgi SIA GroGlass turpina projekta pētniecības darbus un iekārtu iepirkumus.

26.10.2020

SIA GroGlass ir atsācis darbu pie projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” realizācijas un vienlaicīgi iesniedzis lūgumu  Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) par projekta ieviešanas termiņa pagarināšanu līdz 31.12.2023.

11.05.2020

SIA GroGlass ir saņēmis pieprasīto finansējumu no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) atbilstoši projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” līguma nosacījumiem. Vienlaicīgi, ņemot vērā COVID-19 pandēmiju un ieviesto ārkārtas stāvokli Latvijā un vairākās citās valstīs, uzņēmums ir pieņēmis lēmumu uz laiku līdz 01.09.2020. apturēt ražošanu un arī  projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/016 ieviešanu.

02.12.2019

SIA GroGlass ir iesniedzis Centrālajai finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” kārtējo maksājuma pieprasījumu atbilstoši projekta līguma nosacījumiem Uzņēmums turpina iepirkumu procedūru atbilstoši iepirkumu plānam un iepirkto iekārtu uzstādīšanu, lai nodrošinātu jauno tehnoloģisko mezglu izveidi.

30.10.2019

SIA GroGlass ir noslēdzis projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” veic validēto tehnoloģiju testēšanu. Pirmie testi ir noslēgušies un  uzņēmuma pētniecības un attīstības nodaļa veic nepieciešamās korekcijas projekta pētniecības plānā. Vienlaicīgi ir tikusi veikta vairāku validēto  tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana un pieņemšana ekspluatācijā.

12.03.2019

SIA GroGlass ir noslēdzis projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” tehnoloģiju validācijas posmu un uzsācis validēto tehnoloģiju testēšanu. Pirmie testi noslēgsies 2019. gada aprīlī un pēc rezultātu analīzes uzņēmuma pētniecības un attīstības nodaļa veiks nepieciešamās korekcijas projekta pētniecības plānā. Vienlaicīgi ir veikta vairāku tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana un pieņemšana ekspluatācijā.

20.12.2018

SIA GroGlass ir iesniedzis Centrālajai finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” kārtējo maksājuma pieprasījumu atbilstoši projekta līguma nosacījumiem un turpina tehnoloģijas validācijas darbus. Uzņēmums turpina iepirkumu procedūru atbilstoši iepirkumu plānam un iepirkto iekārtu uzstādīšanu, lai nodrošinātu jauno tehnoloģisko mezglu izveidi.

25.09.2018
SIA GroGlass ir saskaņojis ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) projekta  Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” izmaiņas un veicis pētniecības darbus, kas atvieglos projekta mērķu sasniegšanu. Ir izsludināti iepirkumi atbilstoši iepirkumu plānam un vadoties no līdzšinējiem pētniecības procesa rezultātiem tiek gatavoti iepirkumu nolikumi nākošo projektā iekļauto eksperimentālo tehnoloģisko iekārtu izveidei.

26.03.2018
Piegādātas un uzstādītas līdz 20% no projektā Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” iekļautajām iekārtām un pašlaik tiek veikta jauno tehnoloģisko procesu testēšana. Tiek gatavoti iepirkumu nolikumi nākošo projektā iekļauto eksperimentālo tehnoloģisko iekārtu izveidei.

06.11.2017.
Izstrādātas līdz 60% no projektā Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” iekļautajām tehnoloģijām un uzsākta iekārtu uzstādīšana. Uzņēmums ir iesniedzis Centrālajai finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) pirmo projekta atskaiti un maksājuma pieprasījumu par veiktajiem ieguldījumiem.

03.08.2017
SIA GroGlass ir uzsācis projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/016 “Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā” īstenošanu uzsākot pētniecības darbus un veicot pamatlīdzekļu iegādi jauna produkta attīstībai.

Artglass™ protects valuable historical evidences from the WWI

Artglass™ by Groglass® protects and makes more visible valuable historical evidences from the First World War (WWI) at the Latvian War museum – one of the oldest and largest museums in Latvia.

The First World War marked a major turn in the history of world. It deconstructed the lives of nations and individuals. Even more, nobody and nothing was left unaffected. Latvia lost 1/3 of its pre-war population. Read more…

Rīgas 72. vidusskolas skolēni apmekē Groglass® ražotni

Groglass® ražotnē Katlakalna ielā 4b ciemojās Rīgas 72.vidusskolas 10.klases skolēni. Pusaudži bija ieinteresēti uzzināt vairāk par unikālo Groglass® produktu – neredzamo stiklu un tā tapšanas tehnolģisko procesu. Bijām patīkami pārsteigti par ekskursantu sagatavotību, izrādot zināšanas ķīmijā un pamata izpratni par mūsu ražoto produkciju.

“Mēs, Rīgas 72.vidusskolas 10.klases skolēni pateicamies Groglass® komandai par novadīto ekskursiju un sniegtām zināšanām par uzņēmumu kopumā un tā produktiem. Tā bija noderīga un izglītojoša pieredze, kas noderēs mums nākotnē. Mums bija interesanti uzzināt par to, cik augsti tehnoloģiski attīstīts uzņēmums ir tepat Latvijā. Tas vairo mūsu lepnumu par mūsu valsti. Pateicamies par viesmīlīgu uzņemšanu un praktisku dāvanu. Mēs ceram, ka sadarbību turpināsim un atbrauksim vēl pie Jums ciemos,” klases audzinātāja Svetlana un Rīgas 72.vidusskolas 10.klases skolēnu kolektīvs.

Groglass® komanda ir pagodināta un priecīga izglītot jauniešus, kā arī novēlam veiksmi mācībās!

See you in WCAF show 2017

Artglass UV 99™ is the highest performance anti-reflective glass with 99% UV protection, recommended for framing sentimental values: photos, autographs, maps, needleworks, awards as well as watercolors, pastels, pencil drawings, digital prints, graphic arts. Visit us in WCAF Expo 2017 and find out more!

The West Coast Art & Frame Expo, now in its eighteenth year, is the largest event in the art and picture framing industry, showcasing thousands of new vendor products and services. Held every January in Las Vegas, the WCAF Expo is the place where attendees come to see the latest trends, meet with exhibitors, and network with other industry professionals. The WCAF Expo also is the home to The National Conference, the industry’s leading educational program with fresh, new, and exciting seminars and hands-on workshops every year. The WCAF Expo 2017 will be held January 23-25, 2017, with The National Conference beginning a day earlier on January 22, 2017.

Welcome to Artglass™ booth #325!
For more information: www.wcafshow.com

See you soon!

We would like to thank also Investment and Development Agency of Latvia for financial support and cooperation provided for participation at WCAF show 2017!

Artglass™ stikls sargā vēstures liecības Latvijas Kara muzejā

Artglass™ plaši tiek izmantots pasaules slavenu muzeju ekspozīciju iekārtošanai, piemēram, Luvras muzejā Parīzē, Reiksmuzejā Amsterdamā un daudzos citos, kur aiz mūsu stila tiek liktas unikālas mākslas vērtības. Pamazām arī Latviju pārņem šī tendence un muzejiem tiek izvēlēts Groglass® ražotais “neredzamais” stikls, tāpēc no 2017.gada 12.janvāra aicinām apmeklēt jauno ekspozīciju “Latvijas iedzīvotāji Pirmajā pasaules karā” Latvijas Kara muzejā, lai novērtētu lielisko rezultātu klātienē.
Ekspozīcija būs Latvijā visplašākais sabiedrībai pieejamais vēstures stāsts par Pirmo pasaules karu, kas veidota no 1230 vēstures liecībām, izvietota 380 m2 un sastāv no diviem tematiskiem blokiem. Pirmā daļa veltīta Pirmā pasaules kara notikumiem Eiropā un Latvijā, savukārt otrā – politiskajām un militārajām pārmaiņām 1917. gadā, kas iesaistīja latviešu strēlniekus Pilsoņu karā Krievijā. Ekspozīcijas hronoloģiskais rāmis aptver laika posmu no 1914. -1922.gadam.
Pirmais pasaules karš jaunajā Latvijas Kara muzeja ekspozīcijā tiek rādīts kā totāls karš, kurā iesaistīti gan karavīri frontē, gan civiliedzīvotāji frontes aizmugurē. Ekspozīcijas centrālā vieta veltīta latviešu strēlniekiem, viņu kaujas gaitām un sadzīvei, paralēli atspoguļojot arī pretinieku. Būtisks ekspozīcijas elements ir laikabiedru atmiņu, vēstuļu un dienasgrāmatu fragmenti, kas ļauj pietuvināties laika notikumiem, izjūtām un domām, kā arī apmeklētājiem būs unikāla iespēja aplūkot pirmo trīs latviešu strēlnieku bataljonu karogu atdarinājumus.
Vēsturiskā satura sasaiste ar šodienas realitāti, mūsdienīgi aktuāls dizains un interaktīvi risinājumi padara ekspozīciju interesantu un ērti uztveramu dažādām auditorijām. Jaunajā ekspozīcijā būs apskatāmi telpiski un multimediāli objekti, kuros tiks izmantotas arī attēlu un vizuālo efektu projekcijas. Kopumā apmeklētājiem būs pieejamas 3 animētas projekcijas, 5 skārienjūtīgi ekrāni un 15 digitālie ekrāni.
Ekspozīcijas risinājumam autori izmantojuši stihisku kara frontes vidi, kurā galvenais objekts ir munīcijas kastes. Ekspozīcijas dizains veidots tā, lai apmeklētājam pastarpināti rastos sajūta, ka viņš atrodas armijas arsenālā, un viss, kas atrodas telpā, var atkal ,,sākt kalpot” karam. Īpaši uzsverams ir fakts, ka pirmo reizi Latvijas muzeju vēsturē visā ekspozīcijā tiek izmantots Artglass™ “neredzamais” stikls, kas eksponētās vēstures liecības ļauj apskatīt līdz pat sīkākajai detaļai un patiesajās krāsās, kā arī pasargā tās no kaitīgajiem ultravioletajiem stariem. Ekspozīcijas mākslinieciskais dizains – dizaina birojs «H2E
Latvijas televīzijas ziņu sižets un foto galerija – noskaties un gūsti lielisku ieskatu par Latvijas Kara muzeja pastāvīgo ekspozīciju “Latvijas iedzīvotāji Pirmajā pasaules karā”: http://www.lsm.lv/lv/raksts/vesture/dzive/kara-muzeja-izstade-par-latvijas-iedzivotajiem-pirma-pasaules-kara-laika.a218396/
Aicinām noklausīties Latvijas Radio 1 raidījumu “Kultūras Rondo” – sarunu ar Latvijas Kara muzeja Pirmā pasaules kara vēstures nodaļas vēsturnieku Klāvu Zariņu un nodaļas vadītāju Ilzi Krīgeri, kā arī ekspozīcijas mākslinieciskā dizaina autoru dizaina biroja „H2E” vadītāju Holgeru Eleru par Latvijas Kara muzeja jaunās ekspozīcijas “Latvijas iedzīvotāji Pirmajā pasaules karā” tapšanu: http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/kara-muzeja-plass-stasts-par-latvijas-iedzivotajiem-pirma-pasaul.a79993/
Esat laipni aicināti uz Latvijas Kara muzeju. Papildus informācija: http://www.karamuzejs.lv/ 

Ziemassvētku 2016 labdarības projekts

Lai šis brīnumu laiks Jūs iedvesmo radošām idejām un labiem darbiem! Novēlam mīlestības pilnus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu Jauno gadu!
Sveicieni no Groglass® komandas, kā arī daudz smaidu un zīmējumu no bērniem!

Mūsu Ziemassvētku vēlēšanās ir iepriecināt cilvēkus un redzēt vairāk smaidus, tāpēc arī šogad turpinām labdarības projektu un atbalstām bērnus ar redzes traucējumiem no PII “Liepiņa” Liepājā. Projekta ietvaros bērniem tiks iegādāti mācību materiāli un aprīkojums, kas uzlabos ikdienas dzīvi, kā arī veicinās atveseļošanās procesu.

Christmas 2016 charity project

May the most wonderful time of the year inspire you for creative ideas and good works! Our warmest thoughts and best wishes for a marvelous Holiday Season and throughout the New Year!
Greetings from Groglass® team together with a lot of smiles and drawings (below) from children!

Our Holiday wish is to see more smiles from local community people, therefore also this year we are giving support to children with visual impairments from preschool “Liepiņa” in Liepāja. Children will receive equipment and different materials, what will improve their daily life and support their recovery process. We believe that we can make the world a better place through our good works!

Izglītojam studentus no Kazahstānas

“Šī gada 30.novembrī Rīgas Tehniskās universitātes maģistrantūras prakses studenti no Kazahstānas, L. N. Gumiļova Eirāzijas Nacionālās universitātes (L. N.Gumilyov Eurasian National University), Fizikas un tehnoloģiju katedras viesojās uzņēmumā Groglass®. Jauniešiem, kuri pārstāv nanotehnoloģiju nozari, tika dota lieliska iespēja klātienē iepazīties ar Groglass® unikālo pieredzi un ražošanas tehnoloģijām. Kazahstānas viesi pirmo reizi viesojās pasaules līmeņa uzņēmumā, kas viņiem deva nenovērtējamus iespaidus, pieredzi un jaunas zināšanas. Rīgas Tehniskā universitāte izsaka pateicību uzņēmumam Groglass® par iespēju apmeklēt uzņēmumu un iepazīties ar tā patiesi saistošo pieredzi know how stikla pārklājuma un nanotehnoloģiju jomā,” saka starptautisko projektu koordinators Artūrs Lūsis.
Groglass® komanda ir pagodināta un priecīga izglītot jauniešus, kā arī novēlam veiksmi mācībās!

Groglass® will exhibit in The Big 5 in UAE

The Big 5 in Dubai is the largest construction event in the Middle East and has connected thousands of global suppliers and buyers of construction products and technologies.
With kind support from the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA), Groglass® will exhibit in the Latvian national stand.

Groglass® team will present premium quality anti-reflective glass for luxury architectural and design solutions, for electronic displays, for cold storages, for picture framing and other solutions, where is needed the glass with high added value.

The exhibition will take place from November 21st to 24th in Dubai world trade centre. For more information, please visit: https://www.thebig5.ae
Come to the Latvian National Stand D181 in Hall BLUE!
We will be glad to meet you and to discuss the benefits that our glass can bring to your projects!
#TheBig5Dubai

Groglass® Latvijas nacionālajā stendā izstādē The Big 5

“The Big 5” notiek kopš 1982.gada un tā ir lielākā būvniecības izstāde Tuvajos Austrumos, ko ik gadu apmeklē vairāk nekā 80 000 nozares profesionāļu un ar stendiem piedalās ap 3000 uzņēmumu. Šogad izstādē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) organizēs Latvijas nacionālo stendu 36 m2 platībā, kurā vairāki Latvijas uzņēmumi tai skaitā Groglass® piedāvās savus produktus un pakalpojumus.

Groglass® komanda stenda apmeklētājiem prezentēs augtākās kvalitātes anti-reflektīvo stiklu, kas lieliski piemērots arhitektūras un dizaina projektiem, elektroniskajiem displejiem, ledusskapju durvīm un aukstuma vitrīnām, mākslas darbu ierāmēšanai, kā arī citiem risinājumiem, kur nepieciešams stikls ar augstu pievienoto vērtību.

“The Big 5” notiks 2016. gada 21.-24. novembrī Dubaijā. Papildus informācija: https://www.thebig5.ae
Esat laipni aicināti uz Latvijas nacionālo stendu D181 hallē Blue.
#TheBig5Dubai