Ražošanas palīgprocesu energoefektivitātes nodrošināšana

2021. gada 10.jūlijā 09.07.2021. SIA GroGlass ir parakstījis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 4.1.1.0/20/A/035  Ražošanas palīgprocesu energoefektivitātes nodrošināšana īstenošanu Projekta ilgums: 09.07.2021. – 31.05.2022 Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 48 298,00 EUR, t.sk., Eiropas Kohēzijas fonda finansējums ir 21 734,10 EUR. 2022. gada 10. janvārī SIA GroGlass ir pabeidzis iepirkumu projekta Nr. 4.1.1.0/20/A/035  Ražošanas palīgprocesu energoefektivitātes Read more…