News

SIA GroGlass, kā LU Cietvielu fizikas institūta sadarbības partneris, 2022.gada 3.janvārī ir uzsācis projekta Caurlaidības un efektivitātes uzlabošana lielā izmēra elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem izmantojot dzidrinātus slāņus un perspektīvus materiālus realizāciju.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdzekļiem.

Projekta numurs: 1.1.1.1/21/A/055
Projekta vadītājs: LU Cietvielu fizikas institūts, Dr. Krišjānis Šmits
Kopējais finansējums: 539 863.59 EUR

Projekta kopsavilkums: Caurspīdīgiem elektroluminiscējošiem paneļiem ir potenciāls pielietojums ekrānos, zīmēs, apgaismojuma, un citos risinājumos. Projekta galvenais mērķis ir liela mēroga augsti caurspīdīga gaismu izstarojoša
(elektroluminiscējoša) stikla paneļa izstrāde un demonstrēšana. Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Frascati rokasgrāmatu, šis starpdisciplinārais projekts sastāv no pētniecības aktivitātēm fiziskajās (1.3.)
un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, materiālzinātnēs (2.5.) un nanotehnoloģijās (2.10.).

Projektā ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: 
Zinātnisko rakstu skaits 3
Jauns produkts vai jaunas tehnoloģijas prototipu skaits 1
Tehnoloģiju tiesības – patenti 1

2021.gada 1.septembrī GroGlass sāka īstenot pētniecības projektu “ PŪDERA STARPLIKAS MATERIĀLU PIELIETOJUMA IZPĒTE PĀRKLĀTA STIKLA UZGLABĀŠANAS UN TRANSPORTĒŠANAS PROCESOS”.

 

10.12.2021

Projekta pirmajā ceturksnī (01.09.-30.11.2021) tika izpētīta optisko pārklājumu īpašības un vecošanās dinamika. Tika identificētas divas virsmas pasivēšanas metodes un parametri, kas ir saderīgi ar uzņēmumā pieejamo infrastruktūru un iekārtām. Viena ir saražotā produkta pēcapstrāde ar ķīmiskiem reaģentiem industriālajā mazgāšanas iekārtā. Otra metode ir iekļaut virsmu pasivējošu, plānu terminējošo slāni optiskā pārklājuma nanostruktūrā. Ir uzsākta uznešanas procesa parametru izpēte produktu pasivējošo slāņu iegūšanai.

Izpētes rezultātā ir noskaidrots sasniedzamais virsmas enerģijas līmenis, kā arī identificēts ķīmiskais reaģents, kas saderīgs ar industriālo mazgāšanas iekārtu. Ir identificēta mazgāšanas iekārtas ūdens un ķīmiskā reaģenta attiecība, lai sasniegtu noteikto virsmas enerģijas līmeni. Ir izstrādāts tehnoloģijas koncepts industriālām pārbaudēm.

 

Pētniecības projekts tiks īstenots valsts atbalsta programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.kārtā. Projekta plānotais īstenošanas periods ir no 01.09.2021 līdz 30.06.2022.

Projekta mērķis ir noteikts sekojoši:   ieviešot jaunus, inovatīvus tehnoloģiskos procesus tiek pētītas funkcionālo plāno kārtiņu pasivēšanas metodes. Mērķis ir palielināt esošo un jaunu produktu izturību, ļaujot papīra un plēves starplikas materiāla vietā izmantot pūderi pārklāta stikla uzglabāšanas un transportēšanas laikā.    

PĒTNIECĪBAS PROJEKTS “FUNKCIONĀLO PLĀNO KĀRTIŅU UZNEŠANAS PROCESU IZPĒTE ĶĪMISKO UN VAKUUMA TEHNOLOĢISKO PROCESU IETVAROS – 2.KĀRTA”

10.12.2021
 
Projekta otrajā ceturksnī ir veikts pētījums par pēdējā TiOx slāņa optimizēšanu no vienas rotācijas magnetrona putināšanas pozīcijas, tādejādi noslēdzot pētniecības projekta rūpnieciskā pētījuma daļu ceturksni ātrāk par plānoto. Ir izpētīti tehnoloģiskā procesa kontroles mehānismi, kas nodrošina nemainīgu produkta īpašību noturēšanu ražošanas procesa gaitā, kā arī izpētīts, ka izmantojot ~2 nm biezu TiOx pēdējo slāni, produkts iegūst fotokatalītiskas īpašības, pretēji SiO2  slānim, kur šī īpašība netiek konstatēta.

24.09.2021

Projekta pirmajā ceturksnī (01.06.-31.08.2021) ir veikti pētījumi uz eksperimentālās vakuuma putināšanas iekārtas izmantojot bipolāro barošanas avotu funkcionalitāti putinot vadošus slāņus, kā AZO (Alumīnija dopēts cinka oksīds). Tika pārbaudīti materiāla putināšanas parametri atkarībā no barošanas avota tipa un tika salīdzināta divu veidu mērķu veiktspēja –  AZO mērķi var tikt pagatavoti materiālu izsmidzinot uz cilindriskas tērauda caurules, vai materiālu sapresējot segmentos, kas vēlāk tiek uzstādīti un pielīmēti uz tērauda caurules. Tika secināts ka presētā tipa AZO mērķi ir daudz stabilāki un kalpo būtiski ilgāk, ja salīdzina ar izsmidzinātā materiāla mērķi.

 
 
2021.gada 7.jūnijā
 
2021.gada  1.jūnijā  GroGlass sāka īstenot pētniecības projektu   “FUNKCIONĀLO PLĀNO KĀRTIŅU UZNEŠANAS PROCESU IZPĒTE ĶĪMISKO UN VAKUUMA TEHNOLOĢISKO PROCESU IETVAROS – 2.KĀRTA”
Pētniecības projekts tiks īstenots valsts atbalsta programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.kārtā. Projekta plānotais īstenošanas periods ir no 01.06.2021 līdz 30.06.2022.
Projekta mērķis ir noteikts sekojoši:  sekojot tehnoloģiju un zinātnes attīstības tendencēm vakuuma un ķīmisko funkcionālo kārtiņu iegūšanā, tiks pētīti jaunas materiālu klases vakuuma putināšanas, ar mērķi būtiski uzlabot esošo produktu klāstu un radīt jaunus šobrīd tirgū neeksistējošus produktus.

“GroGlass” plan to invest 2.4 million euros for development this year

 

The last year has been very significant for the developer of UV protective glass coatings SIA “GroGlass”, because many notable events have taken place, as shown in “Lursoft” Client Portfolio.

“The company merged with its affiliated company SIA “Gerna” as a result of reorganization, an extension project was finished at the factory situated at Katlakalna Street 4b, and also Covid-19 pandemic showed the company’s resilience to global crisis situations”, said in the Management Report of SIA “GroGlass”.

In 2020, SIA “GroGlass” successfully finished the part of capital investment project aimed at installation of equipment at the extended factory for increasing the production capacity and efficiency. In 2020, the company invested 1.2 million euros for improvement of production technology and raising the capacity of vacuum factory.

Last year, before the global restrictions concerning Covid-19 were introduced, the company developed rapidly on all markets, whereas after announcement of emergency situation until May the market was under uncertainty, resulting in a significant drop in the purchase volumes. “Thanks to diversification of markets, production and business segments of the company, SIA “GroGlass” continued the production process and fulfilling of orders during this hard period in order to prepare for the moment, when the market will recover and to meet the demand, as a result of which the company reached record high sales volumes in the second half of the accounting year with increase by 12%,” stated in the Management Report of SIA “GroGlass”.

The turnover of SIA “GroGlass” in 2020 was 18.12 million euros, gaining profit of 3.38 million euros after payment of taxes. Last year, the company received state support of 264.79 thousand euros, intended for export companies for overcoming consequences of Covid-19 crisis, and also the SRS multiple times supported division of the company’s delayed tax payments into several terms or their postponement for a period of up to three years.

The information given in “Lursoft” statement shows that in the previous year SIA “GroGlass” employed 145 people.

The development strategy plan of SIA “GroGlass” for the next five years provides for significant investment in technology and fixed assets. “The extension project at the existing vacuum factory at Katlakalna Street 4b will be finished, its technology will be modernised and the production capacity and efficiency of the existing equipment will be increased,” explain SIA “GroGlass”, adding that investment of approximately 2.4 million euros is planned this year.

The actual beneficiaries of SIA “GroGlass” are Bouvier Laurent Emmanuel Michel, Prieto Galiana Jaime and Scaillierez Damien Henri Rene.

 

 

Reference: https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/groglass-sogad-attistiba-plano-investet-2-4-miljonus-eiro.d?id=53249489

“Groglass” introduce a hybrid working model also after the pandemic

 

The high technology glass coating manufacturer “Groglass” will introduce a permanent hybrid working model also after the pandemic, combining onsite and remote work opportunities, told the company representatives.

“Groglass” introduce a new policy, which will adjust the work organisation to specific goals of productivity, also providing for onsite cooperation and meetings in order to promote creativity and sense of belonging to the team and company. An essential goal of the new procedure is also to ensure clarity of the future of work organisation.

“The period of pandemic has shown that combined solutions, i.e., both remote, and onsite work, do not lower and even raise the productivity, at the same time improving the balance between employee’s time spent for work and with family, as well as the quality of life, which is of particular importance during a crisis. We have decided to introduce permanently the model that showed it great in practice during the pandemic. The hybrid model with a combined approach to presence at the office allows us not only to improve well-being of people, but also provides better opportunities for attracting the most capable staff, as we see that modern talents seek for flexibility,” states Aleksandrs Saša Kelbergs, the founder and Chairman of the Board of “Groglass”.

Within the framework of the new working procedure “Groglass” will provide the employees with the necessary technical equipment for needs of remote and onsite work.

“Groglass” emphasize that studies conducted by the business management consulting company “McKinsey & Company” show – more than half of employees would like to have a flexible working model also after the pandemic, approximately one third of colleagues would like to fully return to onsite work environment, and only about one tenth of employees would choose only remote work opportunities.

At the same time, studies of “McKinsey” show that clarity about the work future is currently very important for employees, because uncertainty increases the already increased level of stress during Covid-19 crisis.

 

Reference: https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/groglass-ievies-hibrida-darba-modeli-ari-pec-pandemijas.d?id=53218811

 

Enhancing store displays with Sapphire anti-reflective glass

Did you know that visual noise caused by reflection can disturb the neatly designed store presentation, brand identity, and overall shopping experience? We have created a new case study, outlining the impact of the surrounding environment on window displays and showcases. 

 

Overnight, we replaced a number of regular glass jewellery showcases with Sapphire anti-reflective glass displays in a reputable jewellery shop in Riga.  Explore our research insights on customer behaviour, and see how Sapphire anti-reflective glass by Groglass can help you create a truly crisp and luxurious product experience! 

Covid 19 Safety measures

COVID_19_Safety measures_ENG

COVID_19_Piesardzibas_pasakumi_LV

COVID_19_informacija_RU

Informacija_COVID_PL

Informacija_COVID_LT

Introducing Sapphire AR in real life – in jewelry store, where each product detail visibility matters.

What difference does it make?

Overnight, we changed the display cases in Given by Grenardi shop. See the difference in our video!

Artglass in the Las Vegas WCAF EXPO 2020!

This year Artglass team participated in the West Coast Art & Frame Expo in Las Vegas – the largest event in the art and picture framing industry, to talk about our own online training platform – Framing Academy. We would like to thank everyone who visited us at our booth and took an interest in our work.

It was a great opportunity to share knowledge with others, network with industry professionals and learn about the latest products and services. The WCAF EXPO is definitely more than just a trade show. It is an opportunity for every framer and enthusiast to grow their business by keeping up with the latest trends.

We would like to thank our supporters – Investment and Development Agency of Latvia for cooperation on financing the participation in the show!
(Agreement SKV-L-2016/781)

PĒTNIECĪBAS PROJEKTS “FUNKCIONĀLO PLĀNO KĀRTIŅU UZNEŠANAS PROCESU IZPĒTE ĶĪMISKO UN VAKUUMA TEHNOLOĢISKO PROCESU IETVAROS – 1.KĀRTA”

10.06.2021

2021.gada 31.maijā tika pabeigta pētniecības projekta FUNKCIONĀLO PLĀNO KĀRTIŅU UZNEŠANAS PROCESU IZPĒTE ĶĪMISKO UN VAKUUMA TEHNOLOĢISKO PROCESU IETVAROS – 1. KĀRTA realizācija. Kopš 2019.gada 1.marta pētniecības projekta gaitā tika pētīta jauno tehnoloģiju savietojamība ar liela izmēra substrāta pārklāšanu rūpnieciskā vidē, kas sniedza iespēju būtiski uzlabot un modificēt esošos  kā arī  ieviest jaunus tehnoloģiskos mezglus vakuuma  pārklājuma rūpnieciskajās iekārtās.

Pētniecības projekts fokusējās uz barošanas avotu ilgtermiņa darbības stabilitātes izpēti un iespējām uzlabot tehnoloģisko procesu, koriģējot magnetronu magnētu sistēmas magnētiskā lauka sadalījumu pa mērķa garumu. Iegūtais efektivitātes pieaugums reaktīvo putināšanas procesu uzlabošanai sastādīja 25%,  salīdzinājumā pret esošo tehnoloģiju. Pētījuma rezultāts tiks izmantots,  lai pamatotu būtiskas investīcijas izstrādātās tehnoloģijas ieviešanai visās vakuuma iekārtas uzputināšanas kamerās.

18.03.2021

Ir apkopoti rezultāti par uznesto plāno kārtiņu īpašībām un izvērtēta jauno barošanas avotu ietekme uz ražošanas procesu. Izpētīta plazmas procesu monitorēšanas un automātiskā kontroles sistēmas funkcionalitāte un savietojamība ar tehnoloģiskiem procesiem. Ir uzsākta gala validācija ražošanas tehnoloģisko parametru modifikācijai, lai ieviestu jaunas ražošanas normas un sākts darbs gala atskaites izstrādē.

14.12.2020

Pētījuma septītajā ceturksnī   tika veikta izvēlētā tehnoloģiskā risinājuma gala validācija un ilgtermiņa stabilitātes izvērtēšana. Tika izvērtēta plazmas emisijas monitorēšanas sistēmas stabilitāte un savietojamība ar esošo magnetronu putināšanas procesu. Tika pilnībā pabeigta  barošanas avotu modifikācija un visām barošanas avotu pozīcijām uzstādīti papildus elementi un atjaunota programmatūra, lai iespējotu to pilno funkcionalitāti.

Turpinot iesākto, tiek veikta gala validācija izvēlētajam tehnoloģiskajam risinājumam stabila un pozitīva rezultāta sasniegšanai.

11.09.2020

Pētījuma sestajā ceturksnī pilnībā tika pabeigta barošanas avotu modifikācija un visām to pozīcijām ir uzstādīti papildus elementi un atjaunota programmatūra, lai iespējotu pilno funkcionalitāti. Šobrīd jaunā tipa barošanas avoti tiek izmantoti 4  atsevišķās pozīcijās, lai noteiktu to ilgtermiņa stabilitāti dažādu magnetronu putināšanu pozīciju konfigurācijās un pārbaudītu uznesto plāno slāņu īpašības gan standarta produkcijas apstākļos, gan jauno produktu izstrādes stadijā.
Turpinot iesākto, tiek veikta gala validācija izvēlētajam tehnoloģiskajam risinājumam stabila un pozitīva rezultāta sasniegšanai.
 
Turpmākajos pētījuma posmos tiks veikta gala validācija izvēlētajam tehnoloģiskajam risinājumam stabila un pozitīva rezultāta sasniegšanai.

Sestajā ceturksnī pētījuma gaita tika pārtraukta uz diviem mēnešiem un pētījuma kopējais izpildes laiks atbilstoši tika pagarināts līdz 2021.gada 28.februārim. 

12.06.2020

Projekta realizācijas piektajā ceturksnī, kas noslēdzās 31.05.2020, ir izstrādātās izmaiņas bi-polāro barošanas avotu uzlabojumiem un tās tiek pakāpeniski ieviestas. Līdz ceturkšņa beigām ir veikta modifikācija, kas, atbilstoši plānam, atļauj uzputināt visu SiO2 plāno slāni ar optimizētiem procesa parametriem. Tika izpētītas šī slāņa optiskās un fizikālās īpašības salīdzinājumā ar iepriekš iegūtajiem rezultātiem. Tika atrasti barošanas avotu vadības sistēmas parametru optimālā konfigurācija, pēc vadības programmatūras uzlabošanas un augstfrekvences filtru uzstādīšanas. Primārie testi par ilgtermiņa stabilitāti un iegūto slāņu kārtiņu īpašībām ir pozitīvi.

Darbs turpinās pie atlikušo barošanas avotu modifikācijas, ko pilnībā pabeidzot, tehnoloģija tika validēta visās  vakuuma putināšanas iekārtas pozīcijās.


11.03.2020

2020 .gada 29.martā noslēdzās pētniecības projekta “Funkcionālo plāno kārtiņu uznešanas procesu izpēte ķīmisko un vakuuma tehnoloģisko procesu ietvaros – 1.kārta” ceturtais ceturksnis, kura laikā turpinājām meklēt risinājumu iegūto plāno kārtiņu vienmērības atkarībai no pieliktās jaudas. Atbilstoši plānotajam  sagatavojām un iesniedzām izmaiņas aktivitāšu plānā, kas pamatotas ar pētījuma gaitu un attīstības virzienu.

Vienlaicīgi, atbilstoši jau grozītajam aktivitāšu plānam ir realizēti turpmāk sekojoši darbi – Multi-parametru piedzīšanas rezultātā tika atrasts optimālais darba režīms ar īsiem Leoni kabeļiem un impulsa signāla aizturi µs diapazonā. Lai samazinātu MHz fonu sistēmā, tika izstrādāts DEMO barošanas avots ar RL filtriem, kas signāla formā likvidē harmonikas MHz diapazonā. Pēc ieviesto uzlabojumu ieviešanas kātiņu  vienmērība nav atkarīga no pieliktās jaudas, kas ļauj turpināt izpēti tās uzlabošanā modificējot magnētiskā lauka potenciālu putināšanas mērķu virsmas. Tiek turpināts darbs tehnoloģisko procesu validēšanai arī citās putināšanas pozīcijās un uzsākts darbs iegūto plāno kārtiņu īpašību izpētē un ilgtermiņa stabilitātes izvērtēšanai.

09.12.2019

2019.gada 30.novembrī noslēdzās pētniecības projekta “Funkcionālo plāno kārtiņu uznešanas procesu izpēte ķīmisko un vakuuma tehnoloģisko procesu ietvaros – 1.kārta” trešais ceturksnis, kura laikā tika meklēts risinājums iegūto plāno kārtiņu vienmērības atkarībai no pieliktās jaudas. Tika novērots, ka problēma ir aktuāla tikai silīcija oksīda reaktīvajos putināšanas procesos, kas nav atkarīga no putināšanas pozīcijas iekārtā vai tās ģeometrijas. Tika noteikta jaudas, darba frekvences un barošanas signāla formas ietekme uz vienmērību. Secināts, ka pie augstākām darba frekvencēm sinusa signāla formas gadījumā efekts netiek novērots. Tas izpaužas tikai bipolāro barošanas avotu gadījumā, kur signāla forma ir taisnstūrveida. Tiek izvirzīta hipotēze par problēmas cēloni kā augstās frekvenču harmonikas (MHz rajonā), kas piemīt taisnstūrveida signāla modulēšanā, bet nav klātesošas tīra sinusa vaida signāla formā.

Tālāko pētījumu laikā, kopā ar barošanas avotu ražotājiem, tiek meklēti risinājumi, kas samazina augsto frekvenču fluktuāciju rašanos signāla formas modulācijā. Tiek pārbaudīti gan iekšējie barošanas avotu loģiskie signālu formas modulācijas parametri, gan fiziski jaudas kabeļu pieslēgumu parametri. Papildus tiek izvērtēta opcija modificēt barošanas avotu tehnisko izpildījumu un dažādu augsto frekvenču filtru uzstādīšana.

Tālāko aktivitāšu plānos ir validēt atrasto risinājumu ilgtermiņa stabilitāti uz iegūtā pārklājuma vienmērību un iespēju to ieviest visās silīcija oksīda putināšanas pozīcijās.


16.09.2019

2019.gada 31.augustā noslēdzās pētniecības projekta “Funkcionālo plāno kārtiņu uznešanas procesu izpēte ķīmisko un vakuuma tehnoloģisko procesu ietvaros – 1.kārta” otrais ceturksnis, kura laikā

Tika veikts salīdzinājums dažādu tipa barošanas avotu ietekmei uz putināšanas procesu keramisko un metālisko mērķu gadījumā. Tika atrasti barošanas avotu kritiskie parametri metālisko mērķu darbības pagarināšanai noslēgta pētījuma daļa par bipolāro DC un AC barošanas avotu salīdzinājumu un apkopoti tā rezultāti, kā arī tika salīdzināts putināšanas process pie modificētas putināšanas pozīciju ģeometrijas.

2019.gad 26.februārī  GroGlass parakstīja līgumu ar SIA VMKC par dalību

Un pētniecības projekta “Funkcionālo plāno kārtiņu uznešanas procesu izpēte ķīmisko un vakuuma tehnoloģisko procesu ietvaros – 1.kārta”, kas tiks īstenots valsts atbalsta programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.kārtā. Projekta plānotais īstenošanas periods ir no 01.03.2019 līdz 31.12.2020

15.06.2019

2019.gada 31.maijā noslēdzās pētniecības projekta “Funkcionālo plāno kārtiņu uznešanas procesu izpēte ķīmisko un vakuuma tehnoloģisko procesu ietvaros – 1.kārta” pirmais ceturksnis, kura laikā tika veikti pētījumi uz eksperimentālās vakuuma putināšanas iekārtas ar dažādu ražotāju  AC un bipolāriem DC tipa testa barošanas avotiem. Tika salīdzināta barošanas avotu funkcionalitāte un saderība ar ražošanas procesu pie dažādām darba frekvencēm un nominālajām jaudām.  Pētījuma gaitā tika arī salīdzināta standarta keramisko materiālu putināšanas režīmu ietekme uz iegūto plāno kārtiņu īpašībām pret modificētās putināšanas pozīcijas iegūtajiem.

This image has an empty alt attribute; its file name is LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.jpg